Prehľad záchranných služieb

Keď ide o cievnu mozgovú príhodu, každá sekunda je vzácna. Akútna cievna mozgová príhoda je jedným z kritickejších stavov, pri ktorom hrajú záchranné služby rozhodujúcu úlohu. Poskytovatelia starostlivosti potrebujú pred príchodom do nemocnice získať znalosti, aby boli pripravení rýchlo identifikovať a vyhodnotiť obete akútnej cievnej mozgovej príhody.

Poskytujeme rôznorodé nástroje, ktoré rozšíria tréningové možnosti a pomôžu presne identifikovať pacienta s akútnou cievnou mozgovou príhodou a pohotovo zasiahnuť. 

Cieľom záchranných služieb je zvýšiť podiel oznámení pred príchodom do nemocnice, zdokonaliť presnosť pozitívnej diagnózy podľa systému FAST a zmierniť príznaky do príchodu do nemocnice.

 

služby