PREHĽAD POSTAKÚTNEJ FÁZY

Na zníženie mortality pri cievnej mozgovej príhode by mala byť postakútna fáza (1 – 72 hodín po liečbe) zameraná na prevenciu nasledujúcich najčastejších príčin úmrtia: srdcová smrť (vrátane fatálneho IM, fatálnej arytmie a kongestívneho zlyhania srdca), pneumónia, opakovaná cievna mozgová príhoda, sepsa a iné.

Cieľom postakútnej fázy je zvýšiť kvalitu a konzistenciu výskumu po cievnej mozgovej príhode a monitorovania pomocou kontrolných zoznamov po cievnej mozgovej príhode a FeSS.


kontrolný zoznam postakútnej fázy