Prejsť na hlavný obsah

Kennedy R. Lees

Spojené kráľovstvo (UK)

Kennedy Lees je profesorom cerebrovaskulárnej medicíny na Univerzite v Glasgowe, UK a od roku 1990 do roku 2015 pôsobil ako riaditeľ akútnej iktovej jednotky vo Western Infirmary v Glasgowe. K jeho vedeckým záujmom patrí akútna neuroprotekcia a trombolýza pri CMP, návrhy skúšania CMP a sekundárna prevencia vrátane manipulácie krvného tlaku a detekcie fibrilácie predsiení. Má bohaté skúsenosti v oblasti translačnej medicíny vo vzťahu k liečbe CMP. Nedávny výskum sa zaoberal voľbou meradiel výsledkov v skúšaniach CMP, školením skúšajúcich v používaní týchto meradiel (ako je Rankinov vzdelávací program) a optimálnych analytických prístupov.

Profesor Lees pomáhal pri koordinácii multicentrických klinických skúšaní CMP ako je PROGRESS, ASSIST, MAST-E a CARESS a pôsobil ako hlavný skúšajúci v klinických skúšaniach GAIN-International, IMAGES, SAINT I a MACSI. Vedie skupinu pre virtuálny archív medzinárodných klinických skúšaní CMP (Virtual International Stroke Trial Archive, VISTA), predsedá riadiacim komisiám klinických skúšaní SAINT a CHANT, v minulosti pôsobil ako predseda Európskej rady pre CMP a je prezidentom Európskej organizácie pre mozgové cievne príhody. V minulosti tiež predsedal komisiám na monitorovanie údajov pre klinické skúšania akútnej CMP ako ICTUS, DIAS, ASSIST, skúšania mRECT, ECASS 3 a NEST-3. V súčasnosti predsedá komisiám pre výsledky klinických skúšaní ako CLEAR-3 a MISTIE-3 financované NIH, skúšaní EuroHyp-1 a PRECIOUS financované EÚ FP7, SITS-OPEN a CREGS-S. Pre žurnál Stroke pracuje ako európsky zástupca redaktora. Je členom vedeckej riadiacej komisie a koordinátorom pre bezpečnú implementáciu trombolýzy pri CMP (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke, SITS) v UK a pomáha viesť individuálne analýzy pacienta klinických skúšaní i. v. trombolýzy a skúšaní trombektómie pri CMP.

Ako prezident Európskej organizácie pre mozgové cievne príhody (European Stroke Organisation) bol profesor Lees predsedom prvej konferencie ESO, ktorá sa konala v apríli 2015 v Glasgove a bude viedol druhú konferenciu ESO, ktorá sa konala v máji 2016 v Barcelone.
 
 
späť na tím
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software