Prejsť na hlavný obsah

Pocta zdravotným sestrám

Európa
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila rok 2020 za „Medzinárodný rok zdravotných sestier a pôrodných asistentiek“ na počesť 200. výročia narodenia Florence Nightingalovej.
 
 
Od prednemocničnej fázy až po postakútnu fázu zohrávajú zdravotné sestry kľúčové úlohy pri zabezpečovaní optimálnych postupov pri cievnej mozgovej príhode.
 
Hneď od začiatku sme si uvedomili význam zdravotných sestier v liečbe cievnej mozgovej príhody a výsledkom je, že súbor nástrojov Angels obsahuje veľa položiek, ktoré sú špecifické pre zdravotné sestry. V skutočnosti náš prvý vzdelávací e-program, ktorý sme spustili na webovej stránke Angels, bol Online vzdelávací program na certifikáciu iktových zdravotných sestier. Uvedomili sme si, že ak chceme zdravtoným sestrám ponúknuť niečo hodnotné, musí to byť k dispozícii v ich miestnom jazyku a odvtedy sme preložili túto certifikáciu do 17 rôznych jazykov. Sme hrdí na to, že tento kurz doteraz absolvovali viac ako 9 000 zdravotných sestier po celom svete. 
 
Spolu s ESO a Ústavom ošetrovateľského výskumu sme tiež spustili projekt QASC Europe, ktorého cieľom je splnomocniť zdravotné sestry, aby preukázali, že intervencie vedené zdravotnými sestrami, ktoré dokázateľne znižujú úmrtnosť, sa dajú úspešne implementovať v európskych nemocniciach. 
 
Nedávno sme spolupracovali s organizáciou Nutricia, aby sme našej ošetrovateľskej komunite sprístupnili aj e-vzdelávanie o dysfágii a výžive. 
 
V celej iniciatíve Angels vždy hľadáme spôsoby, ako rozvíjať ľudí a tým posilňovať komunitu. Inšpirovali sme sa tak hnacou silou a vášňou, ktorú preukázali zdravotné sestry v Španielsku. Sedem zdravotných sestier z rôznych regiónov v Španielsku sa v decembri 1993 rozhodlo založiť Španielsku spoločnosť pre neurologické ošetrovateľstvo (SEDENE). Jednoducho chceli byť v skupine ľudí, ktorí zdieľajú rovnakú vášeň, hodnoty a motiváciu. O viac ako dve desaťročia sa SEDENE stala významnou platformou pre posilnenie postavenia zdravotných sestier, ich znalosti a koordináciu v španielskej neurologickej oblasti. Počas celej svojej histórie spoločnosť vypracovala neurovedecké kurzy ošetrovateľstva, príručky, návody a aktívne spolupracuje na stratégii Národného zdravotníckeho systému pre cievnu mozgovú príhodu, neurodegeneratívne choroby a zriedkavé choroby. Každoročne organizujú spolu so Španielskou neurologickou spoločnosťou (SEN), na ktorej sa pravidelne zúčastňuje viac ako 300 zdravotných sestier.
 
 
Potreba a výhody takejto špecializovanej spoločnosti sa môže zdať zrejmá, ale podľa našich vedomostí sú stále jedinou špecifickou ošetrovateľskou spoločnosťou tohto druhu v Európe.
 
V decembri 2019, počas stretnutia s cieľom naplánovať činnosti do roku 2020, prišli niektorí naši konzultanti Angels s návrhom na nadviazanie medzinárodnej spolupráce medzi zdravotnými sestrami. Videli sme hodnotu, ktorú lekári získavajú z výmeny nápadov s kolegami z iných krajín účasťou na konferenciách a účasťou v riadiacich komisiách, a preto sme chceli poskytnúť aj zdravotným sestrám platformu pre rast. 
 
Na testovanie koncepcie boli navrhnuté tri mená. Estella San Juan z nemocnice Vall d'Hebron v Španielsku, ktorá je tiež skupinovým koordinátorom SEDENE; MUDr. Antonella Urso Odbor zdravotníctva regiónu Lazio, ktorý je tiež v koordinácii s regionálnou iktovou sieťou v Taliansku a víťazom ceny jedinečnosti ESO-Angels Spirit of Excellence Award za rok 2018, ako aj s portugalským koordinátorom QASC, Susana Salselas z ULS Nordeste, Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros.
 
Myšlienka bola skromná a všetky tri nadšene súhlasili; nechajme zdravotné sestry z rôznych krajín stretnúť sa počas posedenia pri káve počas konferencie ESO/WSO 2020 vo Viedni a uvidíme, čo sa z toho ďalej vyvinie.  
 
„Chápem, že táto myšlienka predstavuje niečo veľmi cenné v tomto veľmi špeciálnom roku – Medzinárodnom roku zdravotných sestier. Zdôraznenie významu zdieľania medzi krajinami s cieľom štandardizovať iktovú ošetrovateľskú starostlivosť v Európe a výhody, ktoré to môže priniesť Portugalsku, keďže nám chýbajú vnútroštátne formálne usmernenia pre iktovú ošetrovateľskú starostlivosť.“ – Susana Salselas
 
Zostáva zistiť, či to pandémia v novembri umožní. Napriek tomu sa tieto tri sestry rozhodli nečakať a nadviazali prvé spojenie prostredníctvom online konferencií spolu s ich konzultantmi Angels.  
 
 
Aj keď to malo stále výskumný charakter, výsledkom krátkeho stretnutia boli mnohé sľubné nápady v rôznych tematických oblastiach. Rýchlo sa ukázalo, že už v trojčlennej skupine sa dokážu jedna od druhej veľa naučiť a túžia sa dozvedieť ešte viac od krajín, ktoré sú vyspelejšie a poskytovať usmernenia kolegom z krajín, ktoré sú menej organizované. 
 
„Myslím si, že je to skvelá príležitosť byť v kontakte s ostatnými zdravotnými sestrami v celej Európe, aby sme sa mohli podeliť o svoje skúsenosti, nápady, protokoly a modely, ktoré fungovali v ich krajinách. V budúcnosti môžeme dokonca spolupracovať na multicentrických, medzinárodných skúšaniach, aby sme mohli poskytnúť viac dôkazov pre iktovú ošetrovateľskú starostlivosť“.– Estella San Juan
 
Rovnako ako v prípade SEDENE v Španielsku, národná spoločnosť alebo komisia by okrem vytvárania zmyslu pre spoločenstvo so spoločným cieľom nesmierne pomohla pri zefektívnení usmernení, protokolov a koordinácii príslušných školení a podujatí. Takisto by sa tým otvorila jednoduchšia cesta k úsiliu, ktoré si vyžaduje vstup alebo koordináciu na medzinárodnej úrovni, konkrétne veľmi vytúžené medzinárodné usmernenia pre iktové ošetrovateľstvo.  
 
V tejto prvej diskusii určite nebolo dosť času na prelomový pokrok. Avšak, rovnomenná skupina Pracovná skupina pre zdravotné sestry Angels súhlasila so zameraním sa na nasledovné: 
  1. Nadviazať vzťahy medzi zdravotnými sestrami Angels na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. 
  2. Vytvoriť online komunikačnú platformu na zdieľanie zdrojov a neformálne diskusie medzi zdravotnými sestrami Angels.
  3. Podporovať zdieľanie skúseností a osvedčených postupov, napríklad prostredníctvom webinárov.
  4. Zasadzovať sa za vylepšenia vo veľkom meradle, ako sú pokročilé školenia alebo štandardizované usmernenia pre iktové zdravotné. sestry

„Som veľmi nadšená z tejto iniciatívy, ktorá predstavuje veľkú príležitosť pre sestry, a to tak pri zlepšovaní ošetrovateľských postupov u pacientov postihnutých mozgovou príhodou, ako aj pri posilňovaní ich úlohy v ošetrovateľskom tíme.“ – Antonella Urso

Je to skromný začiatok, ale ak bude SEDENE pokračovať ako v minulosti, môžeme byť svedkami začiatku veľmi dôležitého úspešného príbehu pre iktové zdravotné sestry na celom svete. 
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software