Prejsť na hlavný obsah

Školenie

EurópaProfesionálne športové tímy sú jasne v najlepšej kondícii, no je zvláštne, že kvôli jednému zápasu cez víkend stále trénujú 5 dní v týždni. Gary Player (svetoznámy golfista) raz povedal, že čím viac trénuje, tým má väčšie šťastie. Môžeme sa z tohto niečo naučiť a trénovať viac, aby sme boli v najlepšej kondícii, keď nás pacient najviac potrebuje? Nedávno som mal príležitosť zúčastniť sa tréningu môjho obľúbeného športového tímu, na ktorom sa podieľal národný tréner a zistil som, že nielenže trénujú viac, ale trénujú inak. Hodiny strávili rozborom pohybu alebo činnosti na základné prvky a potom hľadali kreatívne spôsoby, ako trénovať každý prvok – stavebný prvok pred vybudovaním konečného pohybu.

Zamyslel som sa nad tým, ako pristupujeme k tréningu v rámci iniciatívy Angels. Odvtedy sme si stanovili cieľ, že už nikdy nebudeme viesť tréningové semináre iba na základe prezentácie PowerPoint®. Musíme trénovať viac, no zároveň musíme špecificky a kreatívne rozobrať komplexné témy na stavebné prvky a potom ich musíme zaviesť do simulácie, aby sa stali prirodzenými.

V našich praktických vzdelávacích seminároch sa tak snažíme dosiahnuť nasledovné:

  • rozobrať a vysvetliť detaily, ktoré sa skrývajú za komplexnými koncepciami a výsledný odkaz musí byť jednoduchý a zrozumiteľný so zapamätateľnými prvkami,
  • podať publiku do ruky niečo konkrétne, čoho sa môžu chytiť, niečo, čo obsahuje tieto prvky ako budúcu referenciu,
  • trénovať implementáciu týchto prvkov v praktických sedeniach,
  • poukazovať a diskutovať o výzvach a nedorozumeniach, ktoré môžu vzísť z prvej praktickej implementácie týchto prvkov,
  • opakovať praktické implementácie na spevnenie výsledku vzdelávania.


Praktickým príkladom realizácie môže byť prístup k praktickým seminárom na optimalizáciu procesu liečby hyperakútnej fázy, ako aj proces rozhodovania na konci tohto procesu.Simulácie simulačných centier

Na nedávnych praktických seminároch sme si uvedomili, že najmä v nemocniciach, ktoré len začali poskytovať služby pre cievnu mozgovú príhodu, nie je prospešné zameriavať sa iba na skrátenie omeškania liečby. Tieto nemocnice často potrebujú viac podrobných školení o výkone úvodných hodnotení pacienta, o interpretácii CT snímok a o tom, na čo nemajú zabudnúť v procese rozhodovania.

V súčasnosti v spolupráci s MUDr. Róbertom Mikulíkom a MUDr. Paulou Santalucia pracujeme na štandardizácii osnov simulácií, ktoré bude možné použiť v centrách simulácií v celej Európe. Tento druh simulačných školení pomôže nemocniciam, ktoré ešte len začali poskytovať služby pre cievnu mozgovú príhodu alebo iktovým tímom, ktoré chcú zlepšiť hodnotenie a manažment svojich pacientov pomocou zjednodušených procesov rozhodovania. Cítime uspokojenie, keď vidíme, ako sa u účastníkov drasticky zvyšuje sebadôvera a schopnosti od prvej simulácie kurzu po 4. alebo 5. simuláciu v daný deň.Virtuálne simulácie pomocou Body Interact

Kľúčovým aspektom liečby CMP, ktorým sa zaoberáme v simulačných centrách a ktorý má byť posilnený, je proces rozhodovania. Na to musíme nemocniciam prostredníctvom našej webovej stránky poskytnúť prístup k simulačnému softvéru Body Interact. V súčasnosti máme 10 rôznych prípadových scenárov, v rámci ktorých musia iktové tímy a lekári reagovať na výzvy a zlepšovať svoje schopnosti pri hodnotení pacienta a rozhodovaní v bezpečnom virtuálnom prostredí. Nemocnice, ktoré používali tento simulačný softvér, ho hodnotili ako veľmi atraktívny a niekedy značne náročný, no vynikajúci na budovanie sebadôvery pri liečbe cievnej mozgovej príhody.

Školenie interpretácie CT snímky

V nedávnej panelovej diskusii o rozhodovaní pri liečbe cievnej mozgovej príhody, jeden z odborníkov pripomenul, že pred 10 rokmi bolo umením vidieť všetky rôzne ischemické prejavy na CT snímke. Dnes sa sústreďujeme na vylúčenie prejavov krvácania alebo iných komplikácií ako sú napríklad nádory a na vylúčenie závažného poškodenia, ktoré je indikované vo viac ako tretine postihnutej oblasti MCA. Sústredenie iba na krvácanie a progres závažnej CMP je určite spôsob, ako rozobrať komplexnú koncepciu, no čo je ešte potrebné, je poskytnúť iktovým tímom nástroje na praktické používanie tejto metódy v bezpečnom prostredí na budovanie sebadôvery. Preto v súčasnosti spolupracujeme s odborníkmi na poskytovaní prístupu do databázy CT snímok na našej webovej stránke, ktorú je možné použiť na zlepšenie interpretácie snímok a porovnanie zvolených postupov liečby s postupmi iných odborníkov.

Simulácie na figurínach pacienta

Optimalizácia liečby cievnej mozgovej príhody nie je iba o riadení pacientov a voľbe lepších liečebných postupov, ale je tiež o zvyšovaní rýchlosti, ktorou je pacient liečený. Preto sme si uvedomili, že je azda lepšie vykonávať simulácie vo vlastnom prostredí iktových tímov.

Po výbere figuríny pacienta pokračuje tím liečbou pacienta tak, ako by postupoval normálne pri pacientovi s CMP v reálnom živote. Omeškania liečby sa zaznamenávajú stopkami a celý proces sa nahráva pomocou kamery GoPro. John Dewey kedysi povedal, že skúsenosť plus reflexia sa rovná učeniu, a preto iktový tím v rámci spätnej väzby hodnotí GoPro záznamy a porovnáva ich s príkladmi najlepšej praxe s cieľom identifikovať body na zlepšenie. Potom ako sa tím dohodne na navrhnutých zmenách, pristupuje k druhej simulácii s implementovanými zmenami, ktoré sa rozhodol zaviesť v budúcnosti.

Vďaka tomuto druhu simulácie sme boli schopní, takmer bez výnimky, skrátiť čas od príchodu pacienta po liečbu o asi 50%.

Pomocou tréningového vzorca zjednodušenia, znamenalo školenie, simulácia, reflexia a druhá simulácia obrovské zlepšenie implementácie vyššej kvality starostlivosti o pacientov s CMP v nemocniciach, v ktorých pracujeme.

Kombináciou rôznych druhov simulácie alebo skôr zážitkových metód učenia môžeme zaručiť, že školenie sa zakorení, zvýši sa sebadôvera, a že pacienti budú liečení správnymi liečbami v správnom čase.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software