Formulár prihlásenia sa do iniciatívy Angels

VYPLŇTE NIŽŠIE UVEDENÉ POLÍČKA
*Označuje povinné políčka

NEMOCNICA

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoju nemocnicu, alebo začnite písať názov a vyhľadajte svoju nemocnicu. Ak sa nemocnica nenachádza v zozname, môžete ju pridať vpísaním do okienka pre nemocnicu, no uistite sa, že vpíšete celý názov a adresu. Váš záznam potom schváli manažér pre vašu krajinu.

Účelom iniciatívy Angels je poskytovať podporu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Úlohou iniciatívy Angels nie je odporúčať, predpisovať, nakupovať, dodávať, predávať, či podávať špecifické medicínske produkty.

Rozumiem, že úvodná súprava iniciatívy Angels, ktorá okrem iného obsahuje iktovú tašku a prvú sadu dokumentov, je nemocnici poskytovaná bezplatne. Náklady bude hradiť spoločnosť Boehringer Ingelheim ako dotáciu pre vašu nemocnicu. Rozumiem, že všetky medicínske produkty, ktoré sa nachádzajú v iktovej taške sú poskytované mojou nemocnicou a poskytovanie dodatočných formulárov a dokumentov je po použití úvodnej súpravy mojou zodpovednosťou. Rozumiem, že náklady konzultantov Angels budú hradené spoločnosťou Boehringer Ingelheim. Rozumiem, že spoločnosť Boehringer Ingelheim bude hlásiť vzniknuté náklady ako náklady na nemocnicu/na krajinu v súlade s nariadeniami EFPIA o transparentnosti.

Rozumiem, že zo žiadnej činnosti alebo opomenutia konzultantov Angels alebo inej tretej strany využívanej v rámci programu nevznikne spoločnosti Boehringer Ingelheim žiadny záväzok. Rozumiem, že ak sa nemocnica rozhodne implementovať návrhy uvedené v rámci iniciatívy alebo inej platformy, nemocnica tak koná na vlastné riziko a bez zodpovednosti spoločnosti Boehringer Ingelheim.

Registráciou na tejto webovej stránke potvrdzujem, že som zdravotnícky pracovník nemocnice, ktorú som vybral/-a vyššie.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA