Prejsť na hlavný obsah

Werner Hacke

Svetová organizácia pre CMP (World Stroke Organisation, WSO)

Werner Hacke bol profesorom a riaditeľom oddelenia neurológie Univerzity v Heidelbergu v Nemecku v rokoch 1987 až 2014. V súčasnosti pôsobí ako vedúci profesor neurológie na Univerzite v Heidelbergu. Bol zakladajúcim prezidentom (v súčasnosti čestným prezidentom) Európskej organizácie pre mozgové cievne príhody. V minulosti pôsobil ako prezident Nemeckej neurologickej spoločnosti, Nemeckej spoločnosti pre mozgové cievne príhody a Nemeckej interdisciplinárnej spoločnosti pre medicínu intenzívnej starostlivosti.

Neurologické vzdelanie získal na Univerzite v Aachene v Nemecku a na Univerzite v Berne vo Švajčiarsku. Po roku strávenom ako hosťujúci vedecký pracovník výskumnej nadácie Scripps v La Jolla v Kalifornii, prevzal v roku 1987 neurológiu v Heidelbergu.

K jeho hlavným vedeckým a klinickým záujmom patrí akútna cievna mozgová príhoda, kritická starostlivosť v neurológii a pri prevencii cievnej mozgovej príhody. Bol priekopníkom v oblasti využívania trombolýzy pri akútnej CMP a zaviedol niekoľko nových možností manažmentu pri rozsiahlom infarkte vrátane hypotermie a dekompresívneho zákroku.

V roku 1998 získal ako prvý Európan ocenenie Feinberg Award za jedinečnosť vo výskume CMP, ktoré udeľuje Americká asociácia pre CMP a v roku 2004 získal prvé ocenenie Karolinska Stroke Award. V roku 2008 získal Nonne-Medal, najvyššiu cenu, ktorú udeľuje Nemecká neurologická spoločnosť. Získal tiež ocenenie President’s Award Svetovej organizácie pre CMP (2008), Mihara Award nadácie Mihara (Japonsko, 2009), Jarecki Award (USA, 2009) a v roku 2013 ocenenie Wepfer Award Európskej konferencie pre CMP.

Prof. Hacke je čestným členom niekoľkých národných neurologických spoločností, ako je Nemecká neurologická spoločnosť, Nemecká spoločnosť pre CMP, Nemecká neurorádiologická spoločnosť, Americká neurologická asociácia (ANA), Panruská neurologická spoločnosť a Francúzska neurologická spoločnosť a držiteľom čestného doktorátu z Tblisi v Gruzínsku. V roku 2005 bol menovaný do funkcie európskeho redaktora žurnálu Stroke.

Bol predsedom riadiacich výborov niekoľkých klinických skúšaní akútnej liečby a sekundárnej prevencie vrátane ECASS I – III, SPACE, CHARISMA, AbESTT I a II, DIAS a DIAS II, DESTINY I a II a iných.

Profesor Hacke vydal 350 pôvodných článkov uverejnených v Pubmed a SCI. Je to najcitovanejší vedec (> 38 000) v oblasti cievnej mozgovej príhody a vaskulárnej neurológie (h-index 91 (vedecký internet), resp. 108 (google scholar)).
 

Zvyšovanie úrovne starostlivosti v oblasti cievnej mozgovej príhody

 

Iniciatíva Angels
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software