VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Spoločnosť Boehringer Ingelheim sa zaväzuje poskytovať webovú stránku, ktorá je prístupná čo najširšiemu kruhu používateľov bez ohľadu na technológiu alebo schopnosti. Aktívne pracujeme na zvýšení prístupnosti a použiteľnosti našej webovej stránky tak, aby sme zároveň spĺňali mnohé dostupné normy a smernice. Tieto smernice vysvetľujú, ako zvýšiť prístupnosť webového obsahu aj ľuďom s postihnutím. Zachovanie súladu s týmito smernice prispeje k webovému obsahu, ktorý je prístupný pre všetkých používateľov. Neustále hľadáme riešenia, ktoré vyzdvihnú všetky oblasti stránky na jednotnú úroveň celkovej webovej prístupnosti.