Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje ako spoločnosť Boehringer Ingelheim International GmbH (ďalej len „Boehringer Ingelheim“, „my“, „náš“, „nás“) používa, uchováva a zverejňuje (spoločne „spracúva“) osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom tejto webovej stránky. V každom prípade budeme vaše osobné údaje spracovávať iba v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a súkromia (napr. Všeobecným nariadením o ochrane údajov – GDPR).

 

1. Používanie údajov a právny základ

1.1 Kontaktný formulár alebo iné požiadavky

Vaše údaje spracuvávame na to, aby sme vám mohli poskytovať schválené alebo požadované služby na našej webovej stránke:

 • keď sa zaregistrujete a prihlásite, 

 • keď sa zúčastňujete školení alebo podujatí,

 • keď nám pošlete otázky týkajúce sa produktov alebo možných nežiaducich udalostí.

Právny základ tvorí článok 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR. Ak zasielate informácie o možných nežiaducich udalostiach, právny základ tvorí článok 6 ods. 1 písm. c nariadenia GDPR (konkrétne informácie o nežiaducich udalostiach nájdete v časti 3).

1.2 Údaje denníka

Pri používaní webovej stránky sa dočasne ukladajú určité údaje vrátane údajov odoslaných prehliadačom (napr. IP adresa, druh súborov cookie, predchádzajúca webová stránka, čas a dátum, zobrazený obsah). Tieto údaje používame, aby sme vám umožnili používať našu webovú stránku, a ak je to potrebné, kontrolovať a uplatňovať naše práva a práva tretích strán v prípade poškodenia alebo porušenia právnych nariadení, našich podmienok používania a práv tretích osôb. Právny základ tvorí článok 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR. Súbory denníka sa budú ukladať tak dlho, ako je to potrebné na príslušné účely, v zásade nie dlhšie ako 14 dní.

1.3 Súbory cookie a podobné technológie

Používame súbory cookie (malé textové súbory umiestnené vo vašom prehliadači) a podobné technológie, ako sú pixelové značky, webové majáky a jasné súbory GIF (pridané na webovú stránku), ďalej spolu len ako „cookies“. V nasledujúcej časti bude uvedený rozdiel medzi rôznymi kategóriami cookies.

1.3.1 Základné súbory cookies

Základné súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Takéto súbory cookie umožňujú, aby boli webové stránky použiteľné poskytovaním základných funkcií, ako je napríklad navigácia po stránkach a prístup k zabezpečeným oblastiam webových stránok alebo k jazykovým nastaveniam. Z dôvodu ich významu pre fungovanie webových stránok sa nemôžete odhlásiť z prijímania tohto druhu súborov cookies. Pri súvisiacom spracúvaní osobných údajov vychádzame z čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR, zmluvné poskytovanie našich služieb. 

 

Základné súbory cookies, ktoré používame na poskytovanie tejto webovej stránky, zahŕňajú súbory cookies, ktoré

 • zisťujú, či používateľ používa Java Script, 

 • umožňujú návštevníkovi prijímať obsah stránky z jedného z viacerých serverov pri prehliadaní stránky používateľom,

 • zisťujú, ktorú kategóriu prijal používateľ v banneri Cookie,

 • udržiavajú stav používateľa pre všetky požiadavky na stránku.

Súbory cookies relácie: Súbory cookies relácie vám umožňujú rýchlo a ľahko prechádzať mnohými stránkami webovej lokality bez nutnosti autentifikácie alebo opätovného spracovania každej novej oblasti, ktorú navštívite. Súbory cookies relácie sú kombináciou jedného alebo viacerých dočasných súborov cookie, ktoré sa vymažú pri zatvorení prehliadača. Keď reštartujete prehliadač a vrátite sa na webovú lokalitu, ktorú vytvoril súbor cookie, webová lokalita vás nerozpozná. Ak stránka používa tieto funkcie, budete sa musieť znova prihlásiť (ak je potrebné prihlásenie) alebo znova vybrať svoje preferencie/motívy.  

Cieľová skupina : Toto je špeciálny súbor cookie na definovanie viditeľnosti konkrétneho obsahu pre konkrétne skupiny používateľov (napr. lekári, pacienti alebo novinári), keď chcú vidieť inú „verziu“ webovej lokality. Toto určuje, ktorý obsah webovej lokality môže vidieť určitá cieľová skupina. Napríklad, ak obsah uvádza konkrétne vedecké informácie, ktoré by nemali byť viditeľné pre verejnosť, označenie tohto obsahu ako určeného pre lekárov bude znamenať, že tento obsah bude viditeľný iba pre tých, ktorí sa identifikovali ako lekári.

Životnosť základných súborov cookie, ktoré používame, môže trvať od jednej príslušnej relácie až po jeden rok. 

1.3.2 Súbory cookies na optimalizáciu webových stránok

Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 a GDPR) používame súbory cookie na efektívnejšie fungovanie našich webových stránok a na to, aby sme pri vašich ďalších návštevách rozpoznali vaše zariadenie a získali informácie a štatistiky o vašom spôsobe použitia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez ujmy a s účinnosťou do budúcnosti. Ak to chcete urobiť, svoje nastavenia upravte tu. 

 

Používame nasledujúce služby externých poskytovateľov: 

Adobe Analytics (Omniture) 

Ak a pokiaľ s tým budete súhlasiť, používame súbory cookies z aplikácie Adobe Analytics, webovej analytickej služby poskytovanej spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (ďalej len „Adobe“). Spoločnosť Adobe Analytics používa súbory cookies v mene spoločnosti Boehringer Ingelheim na analýzu všetkých spôsobov prenosu a používania. Životnosť súborov cookies môže trvať od jednej príslušnej relácie až tri roky. IP adresa zhromaždená súbormi cookies je pred geolokalizáciou anonymizovaná. Okrem toho je nahradená všeobecnou IP adresou. Spoločnosť Adobe nebude spájať vašu IP adresu s inými informáciami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Adobe môžete zabrániť v zhromažďovaní a používaní informácií (súbory cookie a IP adresa) pomocou možností na stránke http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html (odkaz je externý) alebo môžete zmeniť svoje nastavenia tu.

Analýzy nám pomáhajú zlepšovať naše služby.

Súbory cookies súvisiace s touto službou nám umožňujú napríklad 

 • vytvoriť pre používateľov jedinečný identifikátor, ktorý nám umožní sledovať návštevníkov na našich rôznych doménach,

 • zistiť, či sú povolené súbory cookies,

 • zachytiť štatistiku o návštevách používateľa na webových lokalitách,

 • stanoviť čas (v dňoch) medzi dvoma návštevami toho istého návštevníka,

 • získať informácie o počte návštev jedného používateľa.

Google Analytics (GA) a Google Tag Manager (GTM)

Ak a pokiaľ s tým budete súhlasiť, používame súbory výkonnosti cookies Google Analytics na štatistické analýzy o používaní našej webovej stránky našimi používateľmi. Zhromažďujeme informácie ako (nielen však) kliknutá časť webovej stránky, počet navštívených stránok, trvanie každej relácie, prijatý obsah a chybové správy (ak nejaké) s cieľom zlepšiť našu webovú stránku a poskytnúť používateľom vyššiu kvalitu. Okrem toho využívame Google Tag Manager na integráciu a riadenie Google Analytics a záložiek tretej strany. Bližšie informácie o tom, ako Google používa údaje zhromaždené prostredníctvom týchto služieb nájdete tu.

1.3.3 Marketingové súbory cookie

Používame marketingové cookies, ktoré nám umožňujú sledovať používateľov na iných webových stránkach a zobrazovať im reklamy, ktoré sú pre každého používateľa relevantné a pútavé. Toto spracúvanie je založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ktorý môžete kedykoľvek bez ujmy a s účinnosťou do budúcnosti odvolať úpravou nastavení pod týmto odkazom.

 

Používame nasledujúce služby externých poskytovateľov:

 

Facebook a Instagram (Facebook Pixel):

 

Facebook pixel používame v základnej verzii na to, aby sme vám na platformách Facebook a Instagram zobrazovali personalizované reklamy od nás a tretích strán. Facebook a Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“).

 

Za týmto účelom poskytujeme platforme Facebook prostredníctvom pixelu informácie o vašej používateľskej aktivite na našom webe a určité ďalšie osobné údaje (napríklad vaše ID používateľa). Tieto údaje zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na takzvané hlavičky http (napr. vaša IP adresa a informácie o vašom prehliadači) a údaje o kliknutiach (napr. tlačidlá, na ktoré ste na našom webe klikli, ako aj ich popisy a navštívené webové stránky). Tak môžeme používateľom našej webovej lokality pri návšteve sociálnej siete Facebook alebo Instagram alebo iných webových lokalít, ktoré tiež používajú túto funkciu, zobraziť záujmovo orientované reklamy (ďalej len „Facebook Ads“/„Instagram Ads“), a vytvoriť pre vás ešte zaujímavejšiu webovú lokalitu.

 

Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov zhromaždených platformou Facebook pomocou pixelu. Vďaka integrácii vlastného publika platformy Facebook, Facebook prijíma informácie o tom, že ste navštívili a prezreli si jednu z našich online ponúk, alebo zistí, že ste klikli na nami zobrazenú reklamu. Ak ste zaregistrovaný/á v niektorej zo služieb Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu k vášmu súkromnému kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaný/á na Facebooku alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ môže odhaliť a uložiť vašu IP adresu a ďalšie identifikátory. Facebook pixel nám umožňuje merať, vyhodnocovať a optimalizovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu. Od platformy Facebook dostávame iba anonymné správy.

 

Pre prihlásených používateľov je deaktivácia funkcie „Facebook Custom Audiences“ možná aj na adrese www.facebook.com/settings/ (odkaz je externý). Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní týchto údajov spoločnosťou Facebook a vašich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation (odkaz je externý)). Kliknutím na tento odkaz môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať svoj súhlas s používaním Facebook pixelov: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (odkaz je externý). Ak tak chcete urobiť, musíte byť prihlásený/á do siete Facebook alebo Instagram. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na www.facebook.com/about/privacy (odkaz je externý).

Twitter (značka konverzie):

Na našu webovú lokalitu sme tiež zahrnuli funkciu opätovného marketingu služby Twitter. Poskytuje ju spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Vďaka funkcii opätovného marketingu na Twitteri vám môžeme ponúknuť reklamu na základe vašich záujmov na platforme Twitter. Na tento účel používa Twitter takzvané „tagy“. Táto značka (tag) sa používa na pseudonymné a neosobné zaznamenávanie návštev našej webovej lokality a tiež údajov o používaní (napr. všetky interakcie týkajúce sa zobrazenej reklamy, ako je klikanie na odkazy, retweety alebo lajky). Ak následne navštívite sieť Twitter, integrované reklamy sa zobrazia na základe vašich záujmov. Twitter potom z vášho prehliadača dostane informácie o tom, že vaše zariadenie navštívilo našu webovú lokalitu. Ak ste zaregistrovaný/á v službe Twitter, služba Twitter môže priradiť návštevu k vášmu kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaný/á na Twitteri alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ môže zistiť a uložiť vašu IP adresu a ďalšie identifikátory. Informácie generované značkami (tag) o vašom používaní našich služieb sa prenášajú na server Twitter v USA a tam sa ukladajú. 

Ďalšie informácie o tom, ako vypnúť túto funkciu v službe Twitter, nájdete na stránke https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov na Twitteri nájdete na https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn (značka Insight):

Na našej webovej stránke používame tiež sledovanie konverzií pomocou nástroja LinkedIn Insights Tag, nástroja od spoločnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Na tento účel je značka LinkedIn Insight integrovaná na našej webovej lokalite a spoločnosť LinkedIn nastaví na vašom zariadení súbor cookie. LinkedIn je informovaný, že ste navštívili našu webovú lokalitu a získa vašu IP adresu. Ukladajú sa tiež časové značky a udalosti, ako sú napríklad zobrazenia stránky. To nám umožňuje štatisticky vyhodnotiť používanie našej webovej lokality a neustále ju tak optimalizovať. Dozvieme sa napríklad, ktorá reklama alebo interakcia na platforme LinkedIn vás priviedla na našu webovú lokalitu. To nám umožňuje lepšiu kontrolu nad tým, ako sa zobrazujú naše reklamy.

Viac informácií o sledovaní konverzií nájdete na https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht (odkaz je externý). Upozorňujeme, že údaje LinkedIn je možné ukladať a spracovávať tak, aby bolo možné pripojenie k príslušnému používateľskému profilu, a LinkedIn ich môže použiť na svoje vlastné reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (odkaz je externý). Spoločnosti LinkedIn môžete zabrániť v analyzovaní vášho správania pri používaní a v zobrazovaní odporúčaní založených na záujmoch na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


 

Shariffovo riešenie pre platformy sociálnych sietí:

Na našu webovú lokalitu sme uviedli tlačidlá z rôznych platforiem sociálnych sietí (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram a Pinterest). Po kliknutí na jedno z tlačidiel budete presmerovaný/á na stránku našej spoločnosti na príslušnej platforme. Aby sme chránili vaše súkromie, integrovali sme takzvané riešenie Shariff: iba ak kliknete na tlačidlo niektorého z poskytovateľov sociálnych sietí (napr. Facebook) na našej webovej lokalite, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi príslušného poskytovateľa, ktoré sa môžu nachádzať v USA. Ak ste prihlásený/á do svojho používateľského konta u príslušného poskytovateľa, vaše profilové údaje môžu byť doplnené informáciami o vašom používaní nášho obsahu. Za spracúvanie vašich osobných údajov je zodpovedný príslušný poskytovateľ. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webových stránkach príslušného poskytovateľa.

1.3.4 Adobe DTM (štatistika webových lokalít)

Služby spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (ďalej len „Adobe“) používame na zostavovanie všeobecných štatistík o používaní našej webovej lokality, na pochopenie správania používateľov vo všeobecnosti a na zlepšenie našej webovej lokality, ak je to potrebné (právny základ tvorí článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Z vášho koncového zariadenia nebudú zhromažďované žiadne údaje a nebudú sa ukladať žiadne údaje, pomocou ktorých by ste boli pri ďalších návštevách rozpoznaný/á. 

1.4 Ďalšie účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na:

 • živé existujúce a nové obchodné vzťahy a osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania tohto obchodného vzťahu. Počas obchodného vzťahu môžeme používať kontaktné údaje a informácie týkajúce sa odbornej kvalifikácie (publikácia atď.). Niektoré údaje sa zhromažďujú prostredníctvom verejne dostupných zdrojov a internetových stránok. Právny základ pre spracúvanie týchto údajov tvorí čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR.

 • plnenie našich legitímnych záujmov, vrátane:
  (i) dokončenia podnikovej transakcie (napr. podniková reštrukturalizácia, predaj alebo prevod aktív, fúzia) a
  (ii) ochrany našich práv alebo majetku, presadzovania našich podmienok používania a právnych oznámení a na účely stanovenia, výkonu a obrany právnych nárokov;

 • plnenie našich zákonných povinností, akýkoľvek súdny príkaz alebo iné záväzné rozhodnutie;

 • s vašim súhlasom na iné účely, napríklad prihlásenie sa na odber noviniek; v takom prípade máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

2. Prenos údajov

Osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami.

2.1 Povinnosti podávať správy regulačným orgánom a vymáhanie práv 

Osobné údaje môžeme zdieľať v prípadoch farmakovigilancie, ako je uvedené v časti 6. 

 

Z dôvodu ochrany našich práv alebo práv tretích strán môžeme údaje v súlade s právnymi ustanoveniami sprístupniť aj držiteľom práv, konzultantom a orgánom.

2.2 Poskytovateľ služieb 

Poskytovateľov služby zapájame do spracúvania vašich osobných údajov na účely popísané v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Poskytovatelia služby spracúvajú údaje iba v našom zastúpení, v súlade s našimi pokynmi a pod našou kontrolou v súlade s touto deklaráciou o ochrane osobných údajov.

 

Jedným z týchto poskytovateľov služieb je spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 River-walk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko, ktorá poskytuje služby v oblasti dátovej a webovej analýzy. 

2.3 Spoločnosti Boehringer Ingelheim

Ako súčasť svetovej skupiny spoločností zapájame ostatné spoločnosti Boehringer Ingelheim, ktoré nás podporujú, do dátového spracúvania. Táto skupina spoločnosti spracuváva údaje výlučne na účely uvedené v deklarácii o ochrane osobných údajov.

2.4 Prenos údajov príjemcom mimo EÚ

Niektorí z týchto poskytovateľov služieb a spoločností Boehringer spracúvajú osobné údaje mimo EÚ. V takýchto prípadoch zabezpečíme adekvátnu úroveň ochrany údajov v súlade s európskymi právnymi predpismi (obyčajne prostredníctvom štandardných zmluvných klauzúl EÚ vydaných Európskou komisiou).

3. Osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov pri farmakovigilancii

Ak nahlásite nežiaduce udalosti alebo iné informácie týkajúce sa farmakovigilancie produktu spoločnosti Boehringer Ingelheim, použijeme a poskytneme tieto údaje výlučne na účely farmakovigilancie. (Farmakovigilancia je zisťovanie, hodnotenie, porozumenie a prevencia nepriaznivých účinkov alebo iných problémov súvisiacich s liekom.) 

 

Všetky správy budú zdieľané so spoločnosťou Boehringer Ingelheim International GmbH, ktorá prevádzkuje globálnu farmakovigilančnú databázu.

 

Spoločnosť Boehringer Ingelheim je povinná hlásiť príslušné informácie týkajúce sa farmakovigilancie zdravotníckym orgánom na celom svete (vrátane krajín, ktoré môžu mať v porovnaní s EÚ inú úroveň ochrany údajov). Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. c) a na prenos mimo EÚ čl. 6 ods. 1 písm. f) a čl. 49 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR.

 

Správy budú obsahovať podrobnosti o incidente, ale iba obmedzené osobné údaje:

 • V prípade pacientov bude správa obsahovať iba ich vek, pohlavie a iniciály, ako sú uvedené, nikdy však nie meno pacienta. 

 • V prípade nahlasujúcich osôb bude správa obsahovať meno, profesiu (napr. lekár, lekárnik), iniciály alebo adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ako je uvedené. Kontaktné informácie sú potrebné, aby bolo možné nadviazať kontakt s nahlasovateľom a získať vysokokvalitné a úplné informácie o nežiaducich udalostiach. Ak si nahlasovateľ neželá poskytnúť svoje kontaktné údaje spoločnosti Boehringer Ingelheim alebo orgánom, do poľa mena nahlasovateľa sa uvedie „Ochrana osobných údajov“.

V prípade, že sú vaše údaje zdieľané s inými spoločnosťami Boehringer Ingelheim, obchodnými partnermi alebo poskytovateľmi služieb mimo EÚ, zabezpečíme adekvátnu ochranu osobných údajov.

 

Keďže sú správy o nežiaducich udalostiach dôležité pre verejné zdravie, uchovávajú sa minimálne po dobu 10 rokov po stiahnutí produktu z poslednej krajiny, kde je produkt uvedený na trh.  

4. Vymazanie

Spoločnosť Boehringer Ingelheim spracúva vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na účel spracúvania, ktorým je predovšetkým poskytovanie vami požadovaných služieb. To znamená, že vám budeme napríklad zasielať informačné správy dovtedy, kým nezrušíte prijímanie týchto správ alebo budeme uchovávať údaje o konte používateľa (prihlasovacie údaje, povolanie, meno atď.) dovtedy, kým budete mať u nás založené konto používateľa. 

 

Osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým to bude potrebné na príslušný obchodný účel alebo účely, na ktoré boli údaje zhromaždené. Ak svoj súhlas odvoláte, vymažete kontá používateľa alebo budete namietať voči spracúvaniu údajov, zhromaždené údaje čo najskôr vymažeme. 

 

V niektorých prípadoch sme povinní uchovať údaje, aby sme dodržali zákonné obdobia archivácie (napr. v súvislosti s farmakovigilanciou). V takom prípade zabezpečíme, aby boli vaše údaje použité iba na dodržanie záväzkov archivácie a nie na iné účely.

5. Vaše práva

Máte právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie a prenosnosť svojich osobných údajov, ako aj právo nepodliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, podlieha to však obmedzeniam príslušných právnych predpisov.

 

Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

 

Právo namietať:

 

V rozsahu, v akom spracúvanie zakladáme na našich oprávnených záujmoch, sa môžete kedykoľvek odhlásiť z takéhoto spracúvania. V takom prípade už nebudeme takéto osobné údaje spracuvávať, pokiaľ nebudú prevládať naše záujmy. Použitie údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek namietať. Môžete tiež vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely ich prenosu orgánom mimo EÚ, ktoré sú popísané vyššie v časti 6, v prípade farmakovigilancie, pokiaľ neprevážia záujmy spoločnosti Boehringer Ingelheim.

 

Zašlite svoju požiadavku alebo akúkoľvek otázku, ktorá sa vás týka v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, na adresu:

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

Úradník pre ochranu údajov –

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Nemecko

E-mail: datenschutz@boehringer-ingelheim.com

 

Ak máte aj naďalej obavy, môžete využiť právo podať sťažnosť orgánu, dozerajúcemu na ochranu osobných údajov vo vašej krajine alebo zodpovednému za BI:

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, poststelle@datenschutz.rlp.de