KONTAKTUJTE nás

Ak sa chcete spojiť priamo s konzultantom iniciatívy Angels, ktorý má na starosti vašu krajinu, navštívte našu stránku tímov.

Vaše kontaktné údaje použijeme iba na odoslanie informácií, o ktoré ste požiadali. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov, kde nájdete bližšie informácie.

Navštívte sekciu Často kladené otázky a skontrolujte, či sa v nej nenachádza odpoveď na vašu otázku.

 

Do tohto poľa je možné nahrať neobmedzený počet súborov.
30 MB limit.
Povolené typy: gif, jpg, jpeg, png.

Táto platforma nie je určená na hlásenie nežiaducich udalostí ani sťažností ohľadom produktov spoločnosti Boehringer Ingelheim. Konverzácie jednotlivých členov platformy nie sú monitorované. Živé stretnutia a školenia s účasťou spoločnosti Boehringer Ingelheim sú monitorované a všetky nežiaduce udalosti a relevantné bezpečnostné informácie sa budú zhromažďovať, spracovávať a hlásiť v súlade s právnymi predpismi.

Ak potrebujete nahlásiť nežiaducu udalosť alebo podať sťažnosť ohľadom produktov spoločnosti Boehringer Ingelheim, postupujte, prosím, v súlade s miestnymi postupmi, ktoré sú uvedené v príbalovom letáku alebo sa obráťte na vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Lokálne webstránky spoločnosti Boehringer Ingelheim