IMPRESUM

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim / Rhein, Nemecko

Obchodný register miestneho súdu v Mainz, HRB 21063
Identifikačné číslo pre daň z obratu: DE 811 138 149

Správna rada
Carinne Brouillon
MUDr. Michel Pairet
Torsten Rieck

Tel. č.: +49 6132 770
Fax: +49 6132 720
E-mail: Prípadné otázky posielajte na adresu press@boehringer-ingelheim.com.