PREHĽAD CT ZOBRAZOVANIA

Pri akútnej cievnej mozgovej príhode dochádza k vysokej variabilite interpretácie CT snímky. V tejto časti sa zameriame na prezentáciu štandardnejšieho prístupu k interpretácii CT snímky, čím sa zjednoduší terapeutické rozhodovanie.

CT zobrazovanie