Ceny ANGELS

Cieľom cien ESO Angels je uznať a oceniť tímy a osoby, ktoré sú odhodlané zvýšiť kvalitu postupov pri cievnej mozgovej príhode a vybudovať kultúru kontinuálneho monitorovania.

Logo ESO

CENY ESO ANGELS

Nemocnice z krajín, na ktoré sa vzťahuje ESO a ktoré zhromažďujú údaje o liečbe v RES-Q, SITS-QR alebo v niektorom z vopred schválených registrov/databáz, sa automaticky vzťahujú na cenu ESO Angels na základe opatrení kvality uvedených v systéme vrstiev.

Logo organizácie WSO

CENY WSO ANGELS

Nemocnice z krajín mimo územia ESO, ktoré zaznamenávajú údaje o liečbe v RES-Q, SITS-QR alebo v niektorom z vopred schválených registrov / databáz, sa automaticky vzťahujú na cenu WSO Angels na základe opatrení kvality uvedených v systéme vrstiev.

Ocenenia EMS Angels

Ocenenia EMS Angels

Navrhnuté špeciálne pre služby rýchlej zdravotníckej pomoci. Tieto ocenenia sú súčasťou širšej iniciatívy Angels a vytvárajú štruktúru, ktorá ponúka cenné globálne porovnanie kľúčových aspektov prednemocničnej starostlivosti.

CENY JEDINEČNOSTI

Cena jedinečnosti Spirit of Excellence Award sa udeľuje tým, ktorí stelesňujú zásady jedinečnosti v starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou, v ich zaobchádzaní s pacientmi, s ostatnými členmi personálu nemocnice a tým, ktorí túžia pozdvihnúť štandard jedinečnosti svojej nemocnice. Víťazi budú vybraní z odoslaných prihlášok a ceny budú prezentované na nasledujúcej konferencii ESO. Prezraďte nám, kto podľa vášho presvedčenia dosahuje najlepšie výsledky v rámci iktovej komunity a prečo.

NOMINUJTE SVOJHO KOLEGU TU

Honours wall

The Angels Initiative is proud to honour the winners of the ESO and WSO Angels Awards, the EMS Angels Awards and the Spirit of Excellence Awards.

SKRÁŤTE ČAS OD PRÍCHODU PACIENTA PO LIEČBU

Angels Plus... každá sekunda sa počíta. Viete, kde strácate čas? Angels Plus vám umožňuje zaznamenať najrelevantnejšie časové pečiatky a činnosti. Zaznamenajte údaje jedným z dvoch rôznych spôsobov, z ktorých každý je vyvinutý špecificky na záznam rôznych potrieb nemocnice.

STIAHNUŤ
ÚDAJE O ANGEL PLUS
STIAHNUŤ
TABUĽKU ANGELS PLUS

6923 registrovaných nemocníc
ZANECHAJTE ZA SEBOU STOPU