ŠKOLENIE WOW INICIATÍVY ANGELS VENOVANÉ CT

Preukázalo sa, že školením WOW iniciatívy Angels venovaným CT sa zvýšila citlivosť pri odhaľovaní včasných prejavov ischemického poškodenia až o 50 %. Použite tento nástroj interaktívneho školenia na zlepšenie vašej zručnosti v interpretácii CT vyšetrení a zistite, ako možno uplatniť štandardizovaný proces, ktorý zdokonalí vaše zručnosti interpretácie. Získajte viac informácií sledovaním videozáznamu a prečítaním si brožúry.

NÁSTROJ ŠKOLENIA VENOVANÉHO CT

Nástroj pre CT školenie