Elektronické školenie
Pokročilá podpora života pri mozgovej príhode

Popredný elektronický kurz pre iktové vzdelávanie pre pohotovostné lekárske tímy. Vyvinutý odborníkmi na cievnu mozgovú príhodu, urgentnú medicínu, prednemocničnú starostlivosť a vzdelávanie ošetrovateľov, používa sa na školenie tisícov zamestnancov RZP, zdravotných sestier a lekárov zo stoviek inštitúcií v USA a zahraničí. Tento kurz poskytuje jedinečný neurologický hodnotiaci nástroj, skúšku MEND, ideálny pre prednemocničný aj nemocničný systém, spolu s praktickými videonahrávkami na podporu teoretického vzdelávania.

Moduly pre rozšírené elektronické vzdelávanie o Pokročilej podpore života pri mozgovej príhode

Ak chcete absolvovať celý tento kurz, musíte ukončiť a úspešne absolvovať všetky moduly kurzu vrátane záverečného hodnotenia. Po úspešnom absolvovaní kurzu budete mať prístup k svojmu certifikátu, ktorý si budete môcť stiahnuť.

Stiahnite si svoj certifikát

Modul 1Úvod

Modul 2Fakty o cievnej mozgovej príhode a odôvodnenie

Modul 3Vyšetrenie MEND: Cielené neurologické vyšetrenie

Modul 4Syndrómy veľkých mozgových príhod a mimiky mozgových príhod

Modul 5Manažment cievnej mozgovej príhody: Prednemocničné a všeobecné zásady

Modul 6Video scenáre

Modul 7TIA – (Tranzitórne ischemické ataky)

Modul 8Podpora zdravia a skríning

Modul 9Záverečné hodnotenie