VYCIBRITE A ZDOKONAĽTE SI svoje schopnosti

Rozšírené elektronické školenie pre podporu života pri CMP

Popredný elektronický kurz pre iktové vzdelávanie pre záchranné lekárske tímy.

Spustiť MODULY
Certifikácia pre iktové zdravotné sestry

Vylepšite si svoje znalosti o cievnej mozgovej príhode
a praktické opatrenia pre starostlivosť o pacienta.

ZÍSKAJTE PRÍSTUP K PROGRAMU ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA
Nástroj na mapovanie

Nástroj na mapovanie používajte na plánovanie geografického pokrytia vášho regiónu nemocnicami pripravenými na príjem pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Zobraziť mapu
Stratégia na úrovni krajiny

Viac informácií o tom, čo robia iní na zlepšenie iktovej starostlivosti v ich krajinách.

Pozrieť videá
IKTOVÉ JEDNOTKY A iktová starostlivosť

Informácie o organizácii zásobovacieho reťazca pre iktovú starostlivosť a založenie iktovej jednotky

ČÍTAŤ BROŽÚRU