Certifikácia
pre iktové sestry

Tento kurz bol vypracovaný na zvýšenie vašich znalostí o cievnej mozgovej príhode a praktických zručností pri starostlivosti o pacienta. Kurz pozostáva z 20 modulov určených na samoštúdium a súvisiacich testov, ktoré pokrývajú všetky aspekty starostlivosti o pacienta po CMP. 
 
Odporúčame vám venovať sa štúdiu 30 – 60 minút denne, aby ste boli schopný/-á kurz ukončiť. Modulové testy úspešne absolvujete, ak dosiahnete výsledok aspoň 80 %. Ak tento výsledok nedosiahnete, môžete sa otestovať znova.
 
Ak chcete získať certifikát, musíte úspešne ukončiť všetky moduly a testy v postupnom poradí. Po prihlásení sa si budete môcť zmapovať svoj pokrok na tejto stránke. Po ukončení kurzu dostanete certifikát Angels pre zdravotnú sestru so špecializáciou na CMP.