Certifikácia
pre iktové sestry

Tento kurz bol vypracovaný na zvýšenie vašich znalostí o cievnej mozgovej príhode a praktických zručností pri starostlivosti o pacienta. Kurz pozostáva z 20 modulov určených na samoštúdium a súvisiacich testov, ktoré pokrývajú všetky aspekty starostlivosti o pacienta po CMP. 
 
Odporúčame vám venovať sa štúdiu 30 – 60 minút denne, aby ste boli schopný/-á kurz ukončiť. Modulové testy úspešne absolvujete, ak dosiahnete výsledok aspoň 80 %. Ak tento výsledok nedosiahnete, môžete sa otestovať znova.
 
Ak chcete získať certifikát, musíte úspešne ukončiť všetky moduly a testy v postupnom poradí. Po prihlásení sa si budete môcť zmapovať svoj pokrok na tejto stránke. Po ukončení kurzu dostanete certifikát Angels pre zdravotnú sestru so špecializáciou na CMP. 

Moduly pre certifikáciu iktových zdravotných sestier

Ak chcete kurz absolvovať, musíte dokončiť všetky moduly.

Stiahnite si svoj certifikát