Poznáte niekoho, kto je jedinečný/-á vo všetkom, čo robí?

Nominujte ich teraz.

Z nominácií vyberieme troch víťazov a ceny sa budú každý rok odovzdávať počas galavečera cien Angels organizácie ESO.

Pomocou nižšie uvedeného formulára popíšte, kto podľa vášho presvedčenia dosahuje najlepšie výsledky v rámci iktovej komunity a prečo.

FORMULÁR NOMINÁCIE NA CENU JEDINEČNOSTI