Chcete sa dozvedieť ako sa Centrálnej nemocnici helsinskej univerzity podarilo vytvoriť Helsinský model na úspešné skrátenie času podania trombolýzy na menej ako 20 minút a aké kroky môžete prijať na skrátenie času od prijatia do podania (DTN)? V detailnom rozhovore s Atte Meretoja objavte prijaté zmeny a výzvy, ktorým čelili v Helsinkách a čo sa tím v nemocnici Royal Melbourne Hospital naučil, keď sa v roku 2012 rozhodol model skopírovať. V tomto podrobnom návode odhalíte, ako nájsť kritické miesta vašej nemocnice, spôsoby, ako pomocou tohto nového prístupu zapojiť svojich kolegov, a jednoduché zmeny, pomocou ktorých dokážete vo vašej nemocnici skrátiť čas DTN.

mod1
MODUL 1
POTREBNÉ KROKY
mod2
MODUL 2
VÝZVY
mod3
MODUL 3
MELBOURNSKÝ PROJEKT
mod4
MODUL 4
ZAČIATOK OD NULY
mod5
MODUL 5
CIELE
mod6
MODUL 6
NÁKLADY IMPLEMENTÁCIE
mod7
MODUL 7
ČO NAJLEPŠIE VYUŽITIE ČASU PRI TRANSFERE
mod8
MODUL 8
PRÁCA NA SNÍMACOM PRACOVISKU
mod9
MODUL 9
ZÍSKANIE INFORMOVANÉHO SÚHLASU
mod10
MODUL 10
PRACOVNÁ ÚLOHA OŠETROVATEĽSKÉHO PERSONÁLU
mod11
MODUL 11
MERANIE VÝKONNOSTI
mod12
MODUL 12
IKTOVÝ TÍM
mod13
MODUL 13
PONÁHĽAŤ SA KU KAŽDÉMU PACIENTOVI
mod14
MODUL 14
IKTOVÝ KÓD
mod15
MODUL 15
PARALELNÉ SPRACOVÁVANIE
mod16
MODUL 16
BOD STAROSTLIVOSTI
mod17
MODUL 17
TELESNÉ VYŠETRENIE
mod18
MODUL 18
CT ZOBRAZOVANIE
mod19
MODUL 19
ENDOVASKULÁRNA LIEČBA
mod20
MODUL 20
PROTOKOL LIEČBY
mod21
MODUL 21
S PREMIXOM ALEBO BEZ PREMIXU
mod22
MODUL 22
CIEVNE MOZGOVÉ PRÍHODY PRI PREBUDENÍ
mod23
MODUL 23
ZEFEKTÍVNENIE A NESPRÁVNA DIAGNÓZA
mod24
MODUL 24
VZDELÁVANIE PACIENTA