Prejsť na hlavný obsah

Cesta Balassagyarmatu

Maďarsko

Naše oddelenie neurológie a cievnej mozgovej príhody sa nachádza v nemocnici Kenessey Albert Hospital v maďarskom Balassagyarmate. Tento rok Európska organizácia pre cievne mozgové príhody udelila našej nemocnici diamantovú cenu Angels za výrazné zlepšenie a výsledky v akútnej iktovej starostlivosti. Vyžadovalo si to veľa času a úsilia. Miera rekanalizácie pacientov s akútnou ischemickou mozgovou príhodou bola v roku 2014 9,6 %, teraz v roku 2020 je vyššia ako 30 %. Medián času od prijatia pacienta po podanie liečby bol 87 minút v roku 2014 a v roku 2020 sa skrátil na 19 minút. 

iktový tím


V prvých rokoch sme museli našim lekárom zdôrazniť, že každý pacient sa počíta. Inými slovami, všetci pacienti s hyperakútnou ischemickou mozgovou príhodou, ktorí môžu mať postihujúce príznaky a u ktorých nie je riziko krvácania, by mali spĺňať podmienky pre liečbu. V USA hovoria, že rekanalizačná liečba je pre každého, kto má pulz. S rastúcim počtom prípadov a skúseností sme mohli začať venovať veľkú pozornosť časovým parametrom liečby, ako je čas od prijatia pacienta po podanie liečby, pretože je to jeden z hlavných faktorov priaznivého výsledku. Vytváraním tlaku na kolegov a systém, aby vyhodnotili a liečili pacientov rýchlejšie v rámci našej bežnej rutiny, sme dosiahli iba mierne výsledky. 

simulácia

V roku 2016 nás oslovila iniciatíva Angels, ktorá nám pomohla monitorovať a zlepšovať procesy našej každodennej iktovej starostlivosti. Prvé, čo sme sa naučili bolo, že musíme monitorovať naše údaje. Následne sme potrebovali zmenu paradigmy v organizácii akútnej iktovej starostlivosti. Niektorí z našich lekárov a zdravotných sestier sa zúčastnili simulačného školenia s videozáznamom, kde sme videli, čo robíme nesprávne a ako tento proces zlepšiť a zrýchliť. Vyššie uvedený posun paradigmy bol praktickým využitím helsinského modelu v našej nemocnici. Výsledky Helsinskej univerzitnej nemocnice sa predtým zdali utopické. Odstránením nepotrebných krokov pred začatím liečby sme však úspešne zjednodušili proces liečby a optimalizovali zvyšné položky. Sledovali sme údaje a každý deň sme poskytovali okamžitú spätnú väzbu iktovým tímom prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti. 

Tento výnimočný iktový tím je nádherným príkladom toho, ako inovatívne myslenie o iktovej starostlivosti, ochota neustále sa zlepšovať a skvelá tímová práca môžu priniesť vynikajúce výsledky. Najprv získali zlaté ocenenie, no neuspokojili sa a chceli pokračovať ďalej. Usilovali sa o najvyššiu úroveň dokonalosti a naďalej zavádzali revolučné zmeny. V roku 2020 dostali diamantové ocenenie za skrátenie času od prijatia pacienta po podanie liečby o viac ako polovicu v porovnaní s minulým rokom a za výrazné zlepšenie miery rekanalizácie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A aj teraz, keď sú na najvyššej úrovni, sa stále učia a chcú absolvovať ďalšie a ďalšie školenia.“ - Kinga Nedda Pete, maďarský konzultant Angels.

V súčasnosti takmer všetci pacienti dorazia do nemocnice po predbežnom oznámení RZP a neurológ čaká na pacienta pri bráne pohotovostnej miestnosti. Všetkých pacientov preváža RZP na nosidlách priamo do CT miestnosti. Počas tejto krátkej prechádzky sa zhromažďujú informácie o chorobopise, zoznam liekov, podrobnosti o aktuálnom záchvate. Prvým krokom v CT miestnosti je meranie krvného tlaku, aby sa predišlo oneskoreniu, ak je potrebná intravenózna liečba na zníženie krvného tlaku. Druhým krokom je krátke lekárske/neurologické vyšetrenie. Tretím krokom je vykonanie CT snímky hlavy bez kontrastnej látky a jej krátke vyhodnotenie (menej ako 60 sekúnd). Hneď po prijatí rozhodnutia sa začne liečba. Odber vzorky krvi, CT angiografia a iné sa vykonávajú až po začatí liečby. 
 

Výsledkom je výrazné skrátenie čas od prijatia pacienta po podanie liečby a konečne aj zisk tohto fantastického ocenenia. Tu by som sa chcela poďakovať za spoločné úsilie nášho iktového tímu, personálu RZP a v neposlednom rade aj maďarským a českým zástupcom iniciatívy Angels. – MUDr. Krisztián Pozsegovits, vedúci neurológie

 ocenenia

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software