Prejsť na hlavný obsah

Cena jedinečnosti 2018

Európa


Všetci hrdinovia nenosia plášte a ani všetci anjeli nemávajú krídlami. V centre pokroku a všetkých úspechov v iktovej starostlivosti po celej Európe je ľahké zabudnúť, že za tým všetkým stoja geniálne, nebojácne a neúnavné osoby. 

Cena jedinečnosti ESO Angels Spirit of Excellence Award sa udeľuje tým, ktorí stelesňujú zásady jedinečnosti v starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou, v ich zaobchádzaní s pacientmi, s ostatnými členmi personálu nemocnice a tým, ktorí túžia pozdvihnúť štandard jedinečnosti nielen vo svojej nemocnici, ale aj v širšej komunite.

Sme hrdí, že tento rok môžeme vyzdvihnúť päť hrdinov komunity Angels, ktorí posunuli iktovú starostlivosť veľmi významne vpred. 

„Tohtoročné nominácie boli veľmi povzbudivé. Každý nominant dosiahol niečo výnimočné. Bol by som rád, keby sme mohli vyzdvihnúť viac než piatich víťazov“ vyhlásil projektový vedúci Angels Thomas Fischer, ktorý osobne odovzdal ceny počas ceremónie na konferencii Európskej organizácie pre cievne mozgové príhody 2018 vo švédskom Göteborgu. 

Nižšie nájdete zhrnutie profilov víťazov cien jedinečnosti a ich pozoruhodné prínosy:
 

Prof. MUDr. Juan Francisco Arenillas Lara MUDr. Arenillas je riaditeľom neurologického oddelenia nemocnice Clínico Universitario de Valladolid v Španielsku. Je priateľský a presvedčivý a nesie so sebou nákazlivý oblak entuziazmu za zlepšenie kvality starostlivosti a svoje prostredie v tomto smere neustále motivuje. 

Odkedy MUDr. Arenillas prevzal riadenie v nemocnici, jeho nemocnica zaznamenala masívne zlepšenie ako komplexné centrum pre sedem iných nemocníc v regióne, čas DTN znížila o viac ako 50 % a liečila približne 50 % pacientov s CMP rekanalizačnou terapiou. 

MUDr. Arenillas vždy urobí extra krok, a preto aktívne pracuje na vytvorení väčšieho počtu nemocníc pripravených na príjem pacientov s CMP v španielskom regióne Castilla y León – je to svedectvo o jeho zanietení a odhodlaní dať pacientom s CMP druhú šancu na život. 
 

MUDr. Anna VakarchukAko súčasná riaditeľka oddelenia urgentnej neurológie v nemocnici urgentnej medicíny Chernivtsi Regional Emergency Hospital má MUDr. Vakarchuk azda najväčší vplyv na zlepšenie iktovej starostlivosti. 

V priebehu jedného krátkeho roka potom ako sama navštívila všetky okresy regiónu Chernivtsi, vytvorila normatívny dokument postupu pri CMP pre všetky zdravotnícke inštitúcie v jej regióne – definovala klinický postup a funkčné úlohy, predstavila systém oznámení záchranných služieb pred príchodom pacienta do nemocnice, vytvorila regionálnu mapu nemocníc pripravených na príjem pacienta s CMP a viac. Jej vôľa podporiť a posilniť lekárov priniesla prvú trombolýzu vykonanú v nemocnici Chernivtsi City Hospital.

Úsilie MUDr. Vakarchuk pritiahlo aj pozornosť verejnosti k potrebe lepšej pripravenosti a financovania pri liečbe pacientov s CMP. Nebolo by prekvapením, keby jej práca v regióne Chernivtsi slúžila ako model pre celú Ukrajinu. 
 

Prof. Zuzana GdovinováProgresívna, inovatívna a odhodlaná nepretržite zlepšovať iktovú starostlivosť na Slovensku. Zuzana Gdovinová je riaditeľkou neurologického oddelenia na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach na Slovensku.

Ako koordinátorka iniciatívy Angels pre Slovensko a prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti, prof. Gdovinová neúnavne pracovala na zlepšení nielen iktovej starostlivosti, ale tiež na zvýšení povedomia o CMP. Jej podpora kampane na zvýšenie povedomia medzi pacientmi pod názvom „Time is Brain“ (Čas je rozhodujúci) a podpora organizácie pacientov „Second for Life“ (Druhá šanca na život) výrazne zlepšila rozlišovanie príznakov CMP pacientmi.

Okrem všetkých aktivít na úrovni nemocnice, výučby novej generácie neurológov a prezentácie významných prednášok na národných/medzinárodných konferenciách, sa tiež aktívne zapájala na vládnej úrovni do aktualizácie a optimalizácie národných iktových smerníc a veľmi originálne do implementácie národnej iktovej karty, ktorá vychádza z karty odpovede v urgentných prípadoch Angels pre systém záchranných služieb cez mobilnú aplikáciu.  

Taktiež pomohla výrazne zreformovať používanie slovenského národného registra uľahčením jeho integrácie s registrom ResQ. To pomohlo priniesť neustále zlepšenia kvality iktovej starostlivosti a všetky slovenské nemocnice sa tak kvalifikovali na ocenenia Angels ESO.

V minulom roku dostalo 13 nemocníc na Slovensku ocenenie v rámci programu ocenení Angels ESO, a tak sa zhodneme, že prof. Gdovinová si toto prestížne ocenenie určite zaslúži.
 

MUDr. Antonella UrsoJej kolegovia ju označujú ako zanietenú a nesmierne nadšenú osobu. MUDr. Antonella je zdravotná sestra v zdravotníckom riaditeľstva nemocnice San Camillo Forlanini Hospital v Ríme, Taliansku. 

Spolu s jej riaditeľom a lekármi iktovej jednotky chcela zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacientov s ischemickými príhodami prostredníctvom sieťovej spolupráce. Počas roka MUDr. Antonella a jej kolegovia pracovali na podpore integrovanej multidisciplinárnej tímovej práce, na budovaní spolupráce medzi odborníkmi, implementácii vzdelania a tréningových programov a na auditoch. 

Od začiatku jej práce sa počet pacientov liečených rekanalizačnou terapiou v regióne, ktorú koordinovala nemocnica San Camillo Forlanini Hospital (približne 1,8 milióna ľudí – štvrtina populácie regiónu) takmer zdvojnásobil, čím sa zvýšila kvalita starostlivosti a znížili nerovnosti.

V súčasnosti je Antonella, v spolupráci s Angels, zodpovedná za implementáciu nových protokolov pre zdravotné sestry pre post-akútnu starostlivosť pacientov s CMP v Taliansku.
 

Docent Prof. MUDr. Cristina TiuDr. Cristina Tiu je docentkou na Lekárskej a farmaceutickej univerzite Carol Davila v Bukurešti a riaditeľkou iktovej jednotky univerzitnej nemocnice v Bukurešti, čo je jedna z najväčších nemocníc v Rumunsku. 

Od roku 2011 sa zúčastňovala na organizácii iktovej starostlivosti v Rumunsku a pomáhala rozvíjať PA-stroke, čo sa stalo realitou v roku 2015, odkedy sa v tomto procese podarilo zachrániť nespočetný počet pacientov s CMP. Taktiež pracuje na transformácii a riadení rumunského registra pre intervenčnú liečbu pri akútnej CMP, ktorý je založený na modeli registra SITS-MOTS. 

Jej húževnatý tím ju opisuje ako prirodzeného lídra so silným zanietením, a preto môžeme s istotou povedať, že MUDr. Cristina je ikonickou osobnosťou iktovej starostlivosti v Rumunsku. 
Poznáte niekoho, kto by si na budúci rok zaslúžil cenu jedinečnosti? Nominujte ich na www.angels-initiative.com/angels-awards
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software