Prejsť na hlavný obsah

Ceny jedinečnosti 2019

Európa

Cena jedinečnosti ESO-Angels Spirit of Excellence Award sa udeľuje tým, ktorí stelesňujú zásady jedinečnosti v starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou, v ich zaobchádzaní s pacientmi, s ostatnými členmi personálu nemocnice a tým, ktorí túžia pozdvihnúť štandard jedinečnosti nielen vo svojej nemocnici, ale aj v širšej komunite.

Sme hrdí, že tento rok môžeme vyzdvihnúť sedem hrdinov komunity Angels, ktorí posunuli iktovú starostlivosť veľmi významne vpred.


Richard a Avril

40-ročný Richard Roche z Dublinu, ktorý len pre pred šiestimi týždňami oslavoval svadbu, utrpel traumatické krvácanie do mozgového kmeňa, čo vyvolalo v roku 2010 závažnú cievnu mozgovú príhodu. Jeho manželka a oddaná podpora Avril Halpin povedala: „Naše svety sa obrátili hore nohami. Dopady Richardovej mŕtvice boli zničujúce. Richard bol uvedený do umelého spánku a celé mesiace dochádzalo iba k záchvevom pohybu.“

Iniciatíva Angels a ich cesta sa skrížili, keď sme hľadali vizuálny príklad toho, aké následky môže mať závažná cievna mozgová príhoda. Nechceli sme iba hovoriť o cievnej mozgovej príhode. Chceli sme tiež verejnosti ukázať, čo by sa mohlo stať, keby sme neuspeli. Video Richarda a Avril na YouTube malo na nás taký dopad, že sme ich začali hľadať a požiadali sme ich o práva použiť ich video v našich seminároch. Trvalo to istý čas, no s istou dávkou šťastia sa nám podarilo nadviazať kontakt. Okamžite súhlasili s použitím záznamu a tak sa začal náš vzťah.

Ich video sme po prvýkrát použili na úplne prvom stretnutí iniciatívy Angels v Nemecku v júni 2016. Malo veľký ohlas a ľudia ihneď pochopili, čo iniciatíva Angels prestavuje. Odvtedy ich príbeh motivuje do ďalšej práce nielen nás, ale motivuje aj mnoho ďalších lekárov, zdravotné sestry a posádky sanitiek, aby si osvojili myšlienku iniciatívy Angels a priniesli zmenu.  

Bohužiaľ v decembri 2018 Richard zomrel. Jeho odkaz žije cez nás ďalej a jeho príbeh bude naďalej inšpirovať iniciatívu Angels na celom svete ešte mnoho rokov. Avril a Richardovi bola za rok 2019 udelená Cena jedinečnosti za ich motiváciu a za to, že nám pripomínajú za čo bojujeme.


MUDr. Veselina Andonova
MHAT St. Panteleimon, Plovdiv, Bulharsko

MUDr. Andonova síce nepracuje v najväčšej ani v najmodernejšej nemocnici, no nezabránilo jej to v jej snahe inšpirovať tvorbu nových nemocníc pripravených na príjem pacientov s CMP v jej regióne.

Ako vedúca oddelenia neurológie v MHAT St. Panteleimon v Plovdive, je známa ako líderka, ktorá je vždy ochotná prijať nové nápady na zlepšenie iktovej starostlivosti. Dokazuje to aj fakt, že MUDr. Andonova bola prvou lekárkou v Bulharsku, ktorá liečila pacientov s cievnou mozgovou príhodou reperfúznou liečbou už v roku 2005. Odvtedy nikdy nestratila svoju motiváciu a dnes vedie pravdepodobne jeden z najlepších iktových tímov v Bulharsku.

Jej nemocnica bola tiež prvou nemocnicou, s ktorou sme spolupracovali a ktorá súhlasila so simuláciou in situ, čo je jedna z najefektívnejších aktivít, ktorú môže iktový tím vykonať na zdokonalenie postupu, a zároveň súhlasila s implementáciou povinného monitorovania kvality pomocou registra kvality RES-Q. Pred niekoľkými mesiacmi sa jej oddelenie stalo prvým v Bulharsku, ktoré sa prihlásilo do projektu QASC, ktorého cieľom je zlepšiť post-akútnu starostlivosť u pacientov s cievnou mozgovou príhodou.  

Čo nás však zaujalo najviac je nekonečná snaha, ktorú MUDr. Andonova investovala do iných nemocníc v jej regióne. Hoci to nie je jej povinnosťou, s radosťou sprevádzala nášho konzultanta Angels v iných nemocniciach, ktoré predtým nikdy neliečili cievnu mozgovú príhodu a pomohla ich vyškoliť, podporiť a motivovať až do bodu, kedy sa stali nemocnicami pripravenými na príjem pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Okrem toho si vždy našla čas na zdieľanie svojich znalostí a skúseností s každým, kto potreboval pomoc, až sa pre neurológov z iných miesť stala navšteva jej nemocnice, pozorovanie a učenie sa, ako sa dá zorganizovať iktová jednotka, tradíciou.

Sme pevne presvedčení, že MUDr. Andonova si zaslúži túto cenu, pretože je vynikajúcim príkladom toho, že človek nepotrebuje mať titul ani nepotrebuje pracovať v najmodernejšej nemocnici na to, aby sa stal lídrom, ktorý je schopný inšpirovať odvahu u iných. Vďaka jej úprimnej a nekonečnej motivácii zlepšila iktovú starostlivosť nielen v svojom regióne, ale zlepšila starostlivosť pre mnohých pacientov v rôznych kútoch Bulharska.


Profesor Igor Voznyuk a MUDr. Tatiana Charitonova
Vedecký výskumný inštitút akútnej starostlivosti v Petrohrade, Rusko

V novembri 2017 profesor Igor Voznyuk a MUDr. Tatiana Charitonova navštívili tréningové simulačné centrum cievnej mozgovej príhody, ktoré riadi MUDr. Róbert Mikulík a jeho tím vo Fakultnej nemocnici u Sv. Anny v Brne, v Českej republike. Návšteva bola veľmi inšpirujúca a okamžite začali plánovať podobný typ tréningového kurzu so simuláciou aj vo Výskumnom inštitúte urgentnej starostlivosti v Petrohrade, kde budú môcť lepšie imitovať nemocničné prostredie a vykonávať pravidelné školenia.

Vedeli, že to nikdy nebude jednoduché, no tiež vedeli, že takéto zariadenie dramaticky zlepší tréning iktových tímov, ktoré pracujú v ich regióne. Úlohou potom bolo presvedčiť správnych ľudí o tom, že myšlienka tohto simulačného centra je výhodným investičným projektom, ktorý zlepší kvalitu iktovej starostlivosti na národnej úrovni. Nakoniec sa podarilo kurz spustiť v júni 2018 počas konferencie venovanej urgentnej starostlivosti v Petrohrade, kde zorganizovali sympózium na tému simulácií.

Podľa súčasného nastavenia sa budú kurzy konať každé tri mesiace a na kurzy budú prizvaní všetci skúsení neurológovia z iktových jednotiek regiónu. Tak ako každý výnimočný vizionár, aj profesor Voznyuk a MUDr. Charitonova sa zamerali na vyššie ciele – zvýšiť frekvenciu školení na jedenkrát mesačne a zapojiť do programu aj iné regióny. Skúmajú tiež možnosť formalizácie tohto kurzu ako voliteľného modulu pre štátnu certifikáciu neurológov, aby účastníci mohli získať body započítateľné do ich neurologickej certifikácie (ktorá sa musí byť podľa miestnych nariadení obnovovať každých päť rokov, čím sa zabezpečí plné pokrytie iba v priebehu piatich rokov).
 
Pri zvažovaní založenia simulačného centra by si niekto mohol myslieť, že si to vyžaduje obrovské množstvo prostriedkov. Zistenia Výskumného inštitútu urgentnej starostlivosti v Petrohrade ukazujú, že sa to dá docieliť s minimom prostriedkov a s istou podporou, ktorú poskytuje iniciatíva Angels. Netreba snáď ani dodať, že sme nesmierne hrdí na to, že sme malou súčasťou tohto smeru, ktorý určite posunie podmienky iktovej starostlivosti v Rusku.


Tereza Loučná
Fakultná nemocnica v Motole, Praha, Česká republika

Odhodlanie Terezy zlepšiť iktovú starostlivosť v Českej republike je nesporné. Aj napriek vysokým požiadavkám pozície hlavnej sestry komplexnej iktovej jednotky Fakultnej nemocnice v Motole a aktívnej členky Druhej lekárskej fakulty na Karlovej univerzite, si Tereza nájde čas na to, aby svojimi skúsenosťami a znalosťami z rôznych aktivít prispela k podpore iniciatívy Angels, vďaka čomu sa stala prvou zdravotnou sestrou a prvou ženou, ktorá zasadla do funkcie členky riadiaceho výboru Angels.

Tereza pracuje bez očakávaní uznania a venuje nespočetné hodiny organizovaniu pravidelných praktických seminárov o dysfágii a monitorovaní kvality pre zdravotné sestry. Dobrovoľne sa chopila úlohy koordinátorky projektu QASC pre Českú republiku a odvtedy pomohla zorganizovať dva regionálne praktické semináre Angels QASC, ktorých sa zúčastnilo 80 zdravotných sestier a niekoľko lekárov a ďalšie dva semináre sú naplánované do konca tohto roka. Ako silná zástankyňa monitorovania kvality pravidelne poskytuje proaktívnu spätnú väzbu v SITS, RES-Q a QASC na základe každodenného používania, čím pomáha zvýšiť kvalitu údajov mnohých nemocníc.  

Iniciatíva Angels v súčasnosti pomáha Tereze zorganizovať národný cerebrovaskulárny kongres pre iktové sestry, ktorý bude venovaný rozvoju zdravotných sestier a šíreniu iktovej znalosti založenej na najlepších postupoch. Kongresu sa zúčastnia všetky iktové jednotky v krajine. Tento kongres je prvý svojho druhu a jeho cieľom je vytvoriť komunitu iktových sestier a inšpirovať ich k zlepšeniu iktovej liečby na národnej úrovni.

Večná snaha Terazy posilniť zdravotné sestry v Českej republike z nej de facto urobila líderku iktových sestier v krajine a priniesla jej veľký rešpekt v cerebrovaskulárnej spoločnosti.


Profesor Dmytro Lebedynets
Centrálna klinická nemocnica Ukrzaliznytsya

Aj napriek mladému veku má profesor Dmytro Lebedynets veľké skúsenosti ako iktový lekár, ktorý prispel veľkou mierou k zlepšeniu iktovej starostlivosti na Ukrajine.

Vďaka jeho zanieteniu v oblasti prevencie cievnej mozgovej príhody profesor Lebedynets inicioval prvú národnú verejnú kampaň na zvýšenie povedomia o CMP. Pre účely tejto kampane vytvoril video, ktoré vzdeláva širokú verejnosť o cievnej mozgovej príhode a jej príznakoch. Toto video pod názvom „Čas je mozog“ bolo vysielané v hlavnom vysielacom čase na siedmych regionálnych TV kanáloch, čím sa dostalo k väčšine populácie Ukrajiny. Sám sa tiež podujal preložiť škálu FAST do ukrajinského jazyka.

V októbri 2018 bolo v Regionálnej klinickej nemocnici M. V. Sklifosofsky Poltava otvorené iktové simulačné centrum, prvé svojho druhu na Ukrajine a iba druhé vo východnej Európe. Profesor Lebedynets, ktorý bol intenzívne zapojený do tvorby tohto simulačného centra, sa stal prvým školiteľom. Teraz majú iktové tímy z celej krajiny príležitosť získať náležité vzdelanie a zlepšiť si schopnosti pri riadení iktovej starostlivosti.

Naši miestni konzultanti iniciatívy Angels boli priamymi svedkami dramatických výsledkov, ktoré malo simulačné školenie v Poltave na zvýšenie sebavedomia ošetrujúcich lekárov. Mnohí nikdy predtým neliečili pacientov rekanalizačnou terapiou a dnes tak robia.

Sme vďační za príležitosť pracovať s profesorom Lebedynets, ktorý je skutočným priekopníkom pri zvyšovaní štandardu iktovej starostlivosti na Ukrajine a tiež mentorom veľkého počtu súčasných aj budúcich ukrajinských lekárov so špecializáciou na cievnu mozgovú príhodu.


Marianne Klinke & Kristín Ásgeirsdóttir
Univerzitná nemocnica Landspitali, Island

V decembri 2017 sa Marianne Klinke a Kristín Ásgeirsdóttir, zdravotné sestry z neurologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Landspitali (LUH) zúčastnili inauguračného stretnutia Train The Trainer (TTT) iniciatívy Angels vo Wiesbadene, v Nemecku. Island je krajina s najnižšou hustotou obyvateľstva v Európe a takmer všetci pacienti s CMP v akútnej fáze sú liečení v LUH, kde sa narodí približne 70 percent islandských detí.

V máji 2018 nemocnica LUH ohlásila, že začala implementovať nový proces podávania rekanalizačnej liečby na základe skúseností získaných z niekoľkých simulácií. Výsledky hovoria za seba: 296-percentný nárast pacientov, ktorí podstúpili rekanalizačné procedúry (v porovnaní s rokmi 2014 – 2016) a skrátenie stredného času od príchodu pacienta po liečbu (Door-To-Treatment, DTT) zo 79 na 25 minút (rekordný čas: 13 minút), keď tento postup fungoval.

Za krátky čas dokázali zdravotné sestry preložiť a iniciovať implementáciu post-akútnej fázy protokolov klinickej liečby pre horúčku, cukor a prehĺtanie (Fever, Sugar, and Swallowing, FeSS) na iktovej jednotke. Dnes sa protokoly už vyučujú v rámci nemocnice aj v rámci islandskej asociácie pacientov po CMP a na zabezpečenie dokonalejšieho súladu so smernicami boli vykonané potrebné revízie.

Toto dramatické zlepšenie je ešte pôsobivejšie, keď zvážime, že na Islande nie sú žiadni konzultanti iniciatívy Angels. Všetko naplánovali, vyhodnotili a vykonali tieto zdravotné sestry hneď po ich účasti na dvojdňovom praktickom seminári.  

Úspech Marianne a Kristín je výbornou pripomienkou, že so správnym prístupom a motiváciou, môže ktokoľvek podnietiť dlhotrvajúce zlepšenie na národnej úrovni, ktoré môže zachrániť mnoho životov.   


Prof. Valeria Caso
Univerzita Perugia, bývalá prezidentka ESO

Na začiatku roka 2016 sme mali v talianskej Perugii príležitosť stretnúť profesorku Valeriu Caso, novozvolenú prezidentku Európskej organizácie pre mozgové cievne príhody (ESO) a prediskutovali sme náš projekt a naše ciele. Mali sme jasnú myšlienku o tom, čo je potrebné urobiť, aby sme dosiahli našu víziu poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť všetkým pacientom s cievnou mozgovou príhodou bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Zároveň sme si však uvedomili, že je to možné zrealizovať iba vtedy, ak získame súhlas a podporu spoločností pre cievne mozgové príhody.

Čo nasledovalo bolo pre nás príjemným prekvapením. Nielenže profesorka verila v náš projekt, ale tiež húževnato prispela viac ako sme očakávali. Jej myšlienky a činy nás priviedli k iniciatíve Angels ako ju poznáme dnes.

Vďaka desaťročiam skúseností v iktovej starostlivosti bola profesorka Caso neustálym zdrojom informácií a rád. Nielenže nám pomohla definovať našu misiu a poskytla súhlas organizácie ESO, ale tiež prekročila tento rámec a iniciovala projekt zlepšovania kvality ESO, ktorý uvádza iniciatívu Angels a program ceny ESO-Angels ako základné súčasti. Toto je veľmi odvážny krok a silný znak viery v tento jedinečný projekt. Pri každej možnej príležitosti aktívne propagovala iniciatívu Angels a bez váhania prepožičala svoj hlas a expertízu na podporu našich činností a materiálov.

Bez nej by sa iniciatíva Angels možno nikdy nerozbehla, ani by nedosiahla svoj úvodný cieľ a už vôbec by nedosiahla súčasný úspech zastrešovania viac ako 3 000 nemocníc z takmer 100 krajín. Valeria Caso je pre nás stelesnením ceny Ducha jedinečnosti.


 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software