Patient resources

Pacienti s cievnou mozgovou príhodou a ich opatrovatelia potrebujú od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pomoc a usmernenie, aby dokázali pochopiť a zvládnuť cievnu mozgovú príhodu, život po cievnej mozgovej príhode a dosiahnuť najlepšiu kvalitu života.
Tlač a zdieľanie týchto zdrojov vám pomôže pri vzdelávaní vašich pacientov, ako rýchlo rozpoznať prejavy a príznaky cievnej mozgovej príhody, o jej liečbe a zotavovaní. Spoločne môžeme pacientov s cievnou mozgovou príhodou a ich rodiny vyzbrojiť a pomôcť im ovládnuť život po cievnej mozgovej príhode.

Iniciatíva Angels podporuje 112. kampaň pre hrdinov FAST

Je našim poslaním vzdelávať svet o príznakoch a dopadoch mozgovej porážky (cievna mozgová príhoda) tak, ako to robia hrdinovia FAST.


Viac informácií E-mailová adresa pre informácie

 

Iktová starostlivosť v domácom prostredí

Cievna mozgová príhoda je komplexný stav a starostlivosť o pacienta po CMP je výzvou. Opatrovatelia čelia problémom pri komunikácii s osobou a nie vždy rozumejú problémom v správaní, ktoré spôsobila cievna mozgová príhoda. Len ťažko dokážu pomôcť pacientom po cievnej mozgovej príhode s fyzickými činnosťami ako je obliekanie a preprava. To spôsobuje problémy ako bolestivé ramená a ruky, skrátenie svalov a zlé návyky, ktorým sa dá ale ľahko predísť. Pri starostlivosti o pacienta s cievnou mozgovou príhodou vám bude tento praktický návod slúžiť ako užitočný nástroj.

  • iktová starostlivosť v domáco prostredí

    STAROSTLIVOSŤ PRI CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE V DOMÁCOM PROSTREDÍ PDF

    Stiahnuť

60 MINÚT = ŽIVOT

Pomocou nižšie uvedených videí a plagátov môžete v čakárňach alebo nemocniciach pacientov a iktové tímy upozorniť na význam času.

Nástroj na vytvorenie podpornej organizácie pre CMP (Stroke Support Organisation Faculty Tool, SSOFT)

SSOFT je online vzdelávací nástroj, ktorého cieľom je pomôcť všetkým so záujmom založiť alebo zdokonaliť podpornú organizáciu pre CMP v Európe. Prostredníctvom šiestich interaktívnych vzdelávacích modulov sa používatelia naučia ako zorganizovať efektívne podporné aktivity a kampane, ktoré prinesú pozitívnu zmenu na miestnej a národnej úrovni v oblasti prevencie CMP, liečby a starostlivosti.

www.ssoft.info

ssoft

Brožúry Angels pre pacientov SAFE

Mnohojazyčné brožúry pre pacientov s CMP a ich opatrovateľov s informáciami o cievnej mozgovej príhode a dôležitých ďalších krokoch na ceste pacienta k zotaveniu.

KLIKNUTÍM ZÍSKATE PRÍSTUP

ss

Traja pacienti, tri výsledky

Príbehy pacientov

Miestne príbehy a činnosti zo všetkých kútov sveta.