Zdroje pre postakútnu fázu

Na zníženie mortality pri cievnej mozgovej príhode by mala byť postakútna fáza (1 – 72 hodín po liečbe) zameraná na prevenciu nasledujúcich najčastejších príčin úmrtia: srdcová smrť (vrátane fatálneho IM, fatálnej arytmie a kongestívneho zlyhania srdca), pneumónia, opakovaná cievna mozgová príhoda, sepsa a iné.

Cieľom postakútnej fázy je zlepšenie kvality a konzistentnosti činností po mozgovej príhode a monitorovania pomocou kontrolných zoznamov po mozgovej príhode a FeSS.

Kontrolné zoznamy

 • KONTROLNÝ ZOZNAM PRI PREPUSTENÍ

  Kontrolný zoznam prepustenia pacienta sa môže použiť na zaistenie štandardizácie hodnotení po prekonaní cievnej mozgovej príhody ako aj na zaistenie toho, že pacient bol prepustený v časovom rámci podľa smerníc.

  Stiahnuť PDFStiahnuť Word

 • PROTOKOLY FeSS

  Stiahnuť PDF

Školenie o dysfágii

PREHĹTANIE PRI CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE/TIA (ASSIST)

Ukázalo sa, že intervencie na kontrolu horúčky, hyperglykémie a ťažkostí s prehĺtaním, ktoré vykonávali zdravotné sestry, výrazne znížili úmrtnosť a závislosť pacientov po cievnej mozgovej príhode. Na rozšírenie a vyhodnotenie znalostí použite nasledujúce zdroje.

Iktová jednotka

Na zníženie mortality pri cievnej mozgovej príhode by mala byť postakútna fáza (1 – 72 hodín po liečbe) zameraná na prevenciu nasledujúcich najčastejších príčin úmrtia: srdcová smrť (vrátane fatálneho IM, fatálnej arytmie a kongestívneho zlyhania srdca), pneumónia, opakovaná cievna mozgová príhoda, sepsa a iné.

Cieľom postakútnej fázy je zvýšiť kvalitu a konzistenciu výskumu po cievnej mozgovej príhode a monitorovania pomocou kontrolných zoznamov po cievnej mozgovej príhode a FeSS.

PROTOKOL PRE HORÚČKU, CUKOR A PREHĹTANIE (FeSS)

Spoznajte význam vykonania skríningu horúčky, cukru a prehĺtania v prvých 72 hodinách a najlepší spôsob ako použiť protokol FeSS.

Iktové jednotky a
starostlivosť pri cievnej mozgovej príhode

Informácie o organizácii zásobovacieho reťazca pre iktovú starostlivosť a založenie iktovej jednotky

ČÍTAŤ BROŽÚRU

Zdroje

 • POSILNENIE IKTOVÝCH SESTIER

  Estela Sanjuan, Španielsko

  Stiahnuť video Prehrať video

 • PLAGÁT IKTOVEJ JEDNOTKY

  Tento plagát sa môže použiť na iktovej jednotke ako prehľad na zabezpečenie splnenia kľúčových indikátorov kvality pri liečbe cievnej mozgovej príhody.

  Stiahnuť

 • VIDEOZÁZNAM O HRDINKÁCH Z RADOV ZDRAVOTNÝCH SESTIER – SNÍMKA 32

  Stiahnuť video