Prejsť na hlavný obsah

S iniciatívou Angels je nepredstaviteľné na dosah

Portugalsko
Dulce Gonçalves, Nuno Ferreira, Teresa Mesquita – Unidade AVC Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 


 

Naša iktová jednotka (IJ) prešla od svojho založenia v roku 2008 dlhú cestu. S implementáciou každého nového projektu sú spojené výzvy, ktoré sme aj my museli prekonať, no tím bol pripravený naďalej zvyšovať kvalitu práce, vychádzať v ústrety potrebám pacientov a zároveň udržiavať krok s rýchlym vývojom v liečbe v akútnej fáze, ku ktorej došlo za posledné roky. 

Oslovili sme iniciatívu Angels, ktorú sme vnímali ako príležitosť rozšíriť možnosti intervencie pri CMP v našej nemocnici. Lákalo nás nielen rozšírenie vzdelávania a obohatenie znalostí v oblasti CMP, ktoré iniciatíva ponúka, ale aj metódy, pomocou ktorých dokáže iniciatíva zaviesť merateľné ciele, čo bolo pre všetkých členov tímu motiváciou.  

Táto iniciatíva posilnila nášho tímového ducha a posunula nás bližšie k cieľu postaviť individuálnu starostlivosť o pacienta na prvé miesto. Definícia postupu starostlivosti o pacienta s cievnou mozgovou príhodou a stanovenie potenciálnych odchýlok spolu s ich zodpovedajúcimi opatreniami pomohlo na každej úrovni postupu, pretože každý má určenú úlohu, ktorú zohráva. 

Preverenie a modifikáciu rôznych kontrolných zoznamov a procedúr implementovaných na IJ sme už dokončili a tak sme pokračovali v analýze a hodnotení postupu starostlivosti o pacienta pri CMP pomocou simulácie kódu pre CMP. Vďaka simulácii sme odhalili niekoľko kľúčových krokov, ktoré bolo potrebné upraviť a skrátiť tak časy od prijatia po podanie.  

Jednou z prvých zavedených zmien bolo prijatie pacienta na príjme nemocnice iktovým tímom. Pochopili sme význam prepojenia medzi všetkými účastníkmi procesu, od príjmu na oddelení urgentnej medicíny, cez CT vyšetrenie, až po príjem na IJ. Preto boli do procesu zlepšovania vzájomných vzťahov a porozumenia zapojené všetky tímy lekárov a zdravotných sestier z oddelení urgentnej medicíny, IJ a rádiológie, čím sa im nakoniec podarilo skrátiť čas liečby pacienta až do zahájenia fibrinolytickej terapie v CT miestnosti, ak bola indikovaná. 

 

Keď všetci ťaháme za jeden povraz, dokážeme dosiahnuť výsledky, ktoré sa na začiatku zdajú nepredstaviteľné. Teraz môžeme s pýchou oznámiť, že sa nám podarilo skrátiť čas od prijatia po podanie na rekordných 14 minút. Kľúčom k tomuto úspechu je zohľadnenie perspektívy pacientov, ktorí čelia riziku, že stratia významné funkčné schopnosti a následne aj svoju nezávislosť a dôstojnosť. 

Iniciatíva Angels nám pomohla zmeniť naše zmýšľanie tak, aby sme neustále hľadali možnosti pre ďalšie zlepšenie. Dnes cítime, že musíme vystúpiť z brán nemocnice a naštartovať intervencie už vo fáze pred príchodom do nemocnice, a to najmä pomocou spoločných seminárov zdieľania poznatkov so skupinami hasičov, s ktorými pravidelne spolupracujeme. Ďalším orieškom, ktorý sa snažíme rozlúsknuť účasťou na podujatiach súvisiacich so zdravím v školách, sú znalosti verejnosti o cievnej mozgovej príhode a spôsobe jej identifikácie. A nakoniec, chceme byť vždy pripravený prijať a liečiť pacientov čo najefektívnejším spôsobom, ktorý môžeme dosiahnuť len neustálym preverovaním postupov pri CMP, aj keby sme si mysleli, že sme už dokonalí. 

Vďaka iniciatíve Angels a vzájomnej spolupráci cítime, že naše ciele, zlepšiť starostlivosť o pacienta po CMP kvôli pacientovi, dokážeme zrealizovať ľahšie. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software