Prejsť na hlavný obsah

Výrazný vývoj nemocnice v Moskve

Ruská federácia
Klinická nemocnica V.V. Veresejeva


Môžeme oprávnene povedať, že Klinická nemocnica V.V. Veresejeva (predtým známa ako Mestská klinická nemocnica č. 81) prešla jednou z najpôsobivejších transformácií, ktorých sme boli v Angels Europe svedkami. 

Nemocnica sa nachádza na severe Moskvy a vzhľadom na svoju geografickú polohu musela vždy slúžiť niekoľkým okresom a vysokému počtu obyvateľov. V dôsledku rekonštrukcie v okolitých okresoch sa výrazne zvýšil počet obyvateľov, ako aj počet pacientov, ktorí prišli do tejto nemocnice. Podľa posledných odhadov v súčasnosti nemocnica slúži asi miliónu z takmer 13 miliónov moskovských obyvateľov a ročne lieči 1 400 pacientov s mozgovou príhodou.

Klinická nemocnica V.V. Veresejeva – iktový tím v akcii

Keď sa nemocnica prvýkrát zapojila do tejto iniciatívy v roku 2017, šesť rokov po otvorení prvej iktovej jednotky (IJ), mali priemernú mieru rekanalizácie približne 3 % ročne. Spolu so štátnym programom vykonali početné zásadné vylepšenia. Medzi hlavné body štátneho programu patrilo dodržiavanie štátnych smerníc, certifikácia IJ, dodávka nového vybavenia, štátne lekárske vzdelanie a zvýšený rozpočet.

Ich výkonnosť a výsledky však začali napredovať míľovými krokmi, keď MUDr. Andrey Seropegin, vedúci iktovej jednotky, začal uplatňovať opatrenia, ktoré boli vysoko nad rámec toho, čo robili iné nemocnice.

MUDr. Andrey Seropogin


Do troch rokov spolupráce s Angels MUDr. Seropegin drasticky zmenil spôsob riadenia jeho IJ, školenie členov tímu a spôsob liečby pacientov s mozgovou príhodou od ich prijatia až po hodnotenie prepustenia. 

K niektorým z týchto vylepšení patria (poradie tu nemá konkrétny význam):

  • Priama cesta do CT miestnosti u pacientov s podozrením na cievnu mozgovú príhodu, po ktorej nasleduje liečba v CT miestnosti, ak neexistujú žiadne kontraindikácie. 
  • Používanie iktovej tašky na uchovávanie všetkých liekov a predmetov, ktoré sú relevantné pre liečbu pacientov s mozgovou príhodou.
  • Zavedenie nálepiek pre pacientov s mozgovou príhodou, ktoré majú pomôcť rýchlo zistiť stav pacienta a postakútne potreby.
  • Pravidelné vzdelávacie semináre o rozhodovaní, CT zobrazovaní a klinických scenároch pre odborníkov IJ.
  • Dokončenie prípadov virtuálnej simulácie Body Interact multidisciplinárnym tímom ako povinný krok pre možnosť riešenia mimoriadnych udalostí v reálnom živote.
  • Opakovaná registrácia v iktovom simulačnom centre v Brne, Česká republika, kde už boli lekári a zdravotné sestry, ktoré sa neskôr podelili o svoje poznatky s ostatnými kolegami.
  • Plagáty s kontraindikáciami liečby na oddelení urgentnej medicíny a na IJ.

Vylepšenia v Klinickej nemocnici V.V. Veresejeva


Drastické zmeny v správaní majú tendenciu priniesť drastické zmeny vo výsledkoch. S IJ sa spája veľa slávnych príbehov, napríklad keď naraz dorazilo sedem pacientov s cievnou mozgovou príhodou a tím vďaka zlepšenej kapacite a postupu dokázal u štyroch z nich vykonať rekanalizačnú liečbu súčasne. 

Pod vedením MUDr. Seropegina iktová jednotka prerástla do komplexnej iktovej jednotky a od roku 2019 sa stala súčasťou siete Moscow Stroke Network (jedna z iba deviatich nemocníc, ktoré môžu vykonávať trombektómiu). Ich celková miera rekanalizácie sa od roku 2017 zvýšila štvornásobne – z približne 3 % na tohtoročných 12,7 %.

Všetky tieto pokroky sú vďaka ochote MUDr. Seropegina vykonávať zmeny. Je otvoreným a progresívnym lídrom vysoko motivovaného iktového tímu“, uviedla konzultantka Angels Maria Koneva. 

Podnecovanie zmeny nie je nikdy ľahkou úlohou. Vždy je jednoduchšie udržiavať veci tak, ako sú, namiesto riešenia všetkých úloh, výziev a odporu, ktoré so sebou prináša zmena. Ak vezmeme do úvahy náhly nárast populačného pokrytia, príbeh Klinickej nemocnice V.V. Veresejeva mohol byť úplne iný. Namiesto toho sa vyvinuli na vyššiu úroveň a teraz môžu ešte väčšiemu počtu pacientov dať druhú šancu na život. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software