Prejsť na hlavný obsah

Ako zanechať nové dedičstvo

Taliansko

Nemocnica Santa Maria Nuova je najstaršou, stále aktívnou, nemocnicou vo Florencii, Taliansku a na svete. Bola založená v roku 1288 Folcom Portinarim, otcom Beatrice, ktorá bola snúbenicou a hlavnou inšpiráciou diel Danteho Alighieriho.

Nemocnica začínala iba s desiatimi lôžkami pre chudobných a ľudí v núdzi, no rýchlo sa vyvíjala a v roku 1330 už upravila svoj stav a zmenila sa z charitatívneho chudobinca alebo útulku na autentickú nemocnicu. Reputácia nemocnice výrazne rástla vďaka pacientom ako Martin Luther, ktorý sa tam liečil v roku 1510 a ospevoval „šikovných lekárov, opatrné zdravotné sestry, dobrú kuchyňu, maľované postele a čistú bielizeň“. 

Viac ako 700 rokov slúžila nemocnica pacientom bez prestávky, a to aj počas moru, vojen a prírodných katastrof. Počas tohto dlhého obdobia nahromadila veľké historické a umelecké dedičstvo. Dnes sa tu nachádza aj múzeum s bohatou a unikátnou zbierkou, ktorá sa skladá zo 730 malieb, fresiek, sôch, zariadenia a tzv. „vasche di Leonardo“, kde Leonardo da Vinci vykonával autopsie v rámci anatomických štúdií.

Po nahromadení takéhoto historického a umeleckého bohatstva si málokto pomyslel, že by Nemocnica Santa Maria Nuova vytvorila novú nemocnicu v 21. storočí, no je to presne to, čo sa stalo.

Príbeh sa začal v roku 2017, keď sa MUDr. Angela Konze, rádiologička nemocnice, stretla počas konferencie v Taliansku s profesorkou Valeriou Case, bývalou prezidentkou ESO a ambasádorkou iniciatívy Angels. MUDr. Konze bola uchvátená silou siete iniciatívy Angels a faktom, že mnohé nemocnice v Európe dosahujú priemernú dobu od prijatia do liečby (DTT) 30 minút alebo menej.  Horlivo sa snažila vylepšiť čas nemocnice DTT, ktorý bol v tom čase v priemere 75 minút. Rozhodla sa spojiť sa s iniciatívou Angels, aby jej pomohla vyhodnotiť ako zlepšiť iktovú starostlivosť v jej nemocnici.

Čoskoro po tejto konferencii sa začal konzultačný proces tejto nemocnice. Lekári a zdravotné sestry celého iktového tímu z oddelení urgentnej medicíny, rádiológie a internej medicíny sa aktívne zúčastnili 5 konzultačných návštev Angels, počas ktorých vykonali analýzy iktového postupu nemocnice a zúčastnili sa viacerých školení. Rozhodujúci moment tohto procesu zlepšovania nastal počas simulácií in situ, kedy tím testoval a dohodol sa na niekoľkých úpravách postupu za účelom efektívnej implementácie 4 odporúčaných prioritných opatrení.

Najprv sa dohodli, že po predbežnej notifikácii služby RZP by mal pacient preskočiť triedenie a byť okamžite vyhodnotený lekárom urgentnej medicíny, ktorý bude pacienta sprevádzať do CT miestnosti. Ďalej sa dohodli na tom, že zdravotné sestry hrajú v tomto procese dôležitú úlohu, a preto by mali byť zapojené do postupu a pracovať paralelne s lekárom pri starostlivosti o pacienta. Tím tiež vykonal simuláciu in situ, pri ktorej im použitie iktovej tašky pomohlo začať farmakologickú liečbu v CT miestnosti.

Po simulácii bol tím výrazne aktívny pri kontrole a úprave šablón kontrolných zoznamov, ktoré poskytol konzultant iniciatívy Angels a ktoré sa nakoniec stali súčasťou rutinného iktového procesu. Ďalším dôležitým opatrením na zlepšenie, ktoré bolo zavedené hneď potom bolo monitorovanie doby od prijatia do liečby: zdravotné sestry a lekári urgentnej medicíny a rádiológie začali metodicky vypĺňať plagát monitorovania času Angels, aby mohli sledovať vlastný pokrok. Simulácia cievnej mozgovej príhody vyvolala vlnu entuziazmu a motivácie v celom tíme. Mohli tak na vlastné oči vidieť medzery v postupe, kriticky ich vyhodnotiť a spoločne ich prekonať.

Výsledky týchto zmien boli okamžité a ohromujúce. Nemocnica Santa Maria Nuova prešla z nemocnice, ktorá liečila 29 pacientov s priemerným časom DTT 75 minút v roku 2017 na nemocnicu so 66 pacientmi s priemerným časom DTT 38 minút v roku 2018 – v zásade sa za jeden rok podarilo zdvojnásobiť počet rekanalizácií a zároveň skrátiť čas DTT na polovicu. Nemocnica Santa Maria Nuova sa tak stala prvou nemocnicou v Taliansku, ktorá dosiahla diamantovú cenu ESO-Angels a ešte stále sa ďalej zlepšuje. Iba v období od januára do júna 2019 liečila nemocnica 42 pacientov s priemerným časom DTT 32 minút, čo je ďalšie zlepšenie už tak výnimočného pokroku, ktorý dosiahli v predchádzajúcom roku.

Výnimočné skúsenosti tejto nemocnice boli veľmi nákazlivé a primäli ďalších 7 nemocníc v rovnakej regionálnej iktovej sieti k tomu, aby začali vlastný konzultačný proces Angels a dosiahli neuveriteľné výsledky. Je to vynikajúci príklad toho, ako iba jednoduché členstvo v komunite dokáže spustiť zlepšenie vo veľkom meradle.

Lorenza Spagnuolo, konzultant Angels, ktorý v tejto nemocnici pracoval naznačil, že kľúčový faktor úspechu sa zredukoval na silnú motiváciu poskytovať pacientom najlepšiu možnú starostlivosť v kombinácii so silnou tímovou prácou medzi lekármi a zdravotnými sestrami na oddeleniach urgentnej medicíny a rádiológie.

„Som nadšený z nákazlivého entuziazmu týchto ľudí, z ich ochoty zlepšovať sa a to hlavne spoluprácou medzi členmi tímu. Duch charakteristický pre tento tím je unikátny a vzácny: všetci vedia, že každý jeden výsledok vychádza z ich súčinnosti a spolupráce a nie z jedného človeka. Myslím si, že toto je kľúč k ich úspechu. Ja ich budem podporovať, aby naďalej spolupracovali tak, ako to robia doteraz a nestratili tohto ducha a motiváciu.“ Lorenza Spagnuolo  

Od dnešného dňa je nemocnica Santa Maria Nuova jedinou nemocnicou v Taliansku, ktorá získala diamantovú cenu ESO-Angels a to nie iba raz, ale dvakrát, čím vystúpila na výslnie slávy v oblasti štandardov kvality iktovej starostlivosti v krajine.

Sme nesmierne hrdí, že sme súčasťou tohto nového odkazu v takej historickej inštitúcii a keďže poznáme všetkých zapojených ľudí a poznáme vysoké normy, ktoré si pre seba nastavili, sme presvedčení, že nás opäť v nasledujúcich rokoch prekvapia. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software