Prejsť na hlavný obsah

Od čiastočného úväzku až po diamantové ocenenie

Ukrajina

Niektorí ľudia hovoria, že zmena je konštantná. Pre niektorých je zmena postupná, pre iných rýchla. V prípade nemocnice Sumy na Ukrajine sa skvelé pozitívne zmeny ukázali už za niekoľko mesiacov. Počas jedného roka sa zmenila z malej nemocnice, ktorá prijímala pacientov len počas bežnej pracovnej doby, na víťazku diamantovej ceny iniciatívy Angels. Na zlepšenie už mali správnych ľudí aj nadšenie. Potrebovali len tie správne dodatočné nástroje a podporu. 

Všetko sa začalo v júni 2019, keď sa Maria Ševerdina, konzultantka iniciatívy Angels, stretla s tímom iktovej jednotky nemocnice Sumy, vedeným MUDr. Olenou Kučeriavenko. Prvým krokom, ktorý táto spolupráca priniesla, bolo niekoľko simulácií a vyhodnotenie všetkých možných úrovní procesu starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Prvá simulácia v nemocnici sa uskutočnila v júli. Tím si rýchlo uvedomil, že prevoz pacientov s mozgovou príhodou priamo na CT namiesto JIS bol oveľa účinnejší. Toto počiatočné zlepšenie času ich hnalo k ďalšiemu objavovaniu riešení a reorganizácií interných procesov inštitúcie. V nasledujúcich mesiacoch sa následne vykonalo niekoľko ďalších simulácií.     

  • 2 simulácie boli v nemocnici vykonané spoločne s tímom RZP. Výhodou pre skvelú spoluprácu bolo, že sa oba tímy nachádzali v rovnakom regióne. 
  • November 2019 bol pre mladého neurológa, MUDr. Olexandra Školnyiho, ktorý sa intenzívne angažoval spolu s MUDr. Kučeriavenko, silným momentom, keď navštívil simulačné centrum v Brne v Českej republike.
  • Nakoniec v decembri 2019 celý tím navštívil simulačné centrum Poltava, kde mohli všetci skonsolidovať, čo sa naučili od svojich kolegov spolu s iniciatívou Angels. 
Ocenení víťazi


Simulácie zásadne zmenili cestu k úprave všeobecného procesu v nemocnici. Vytvorili pevný plán s RZP a zaviedli na oddelení iktový telefón, aby mali k dispozícii pohodlnejšie, jednoduchšie a rýchlejšie predbežné oznámenia o všetkých prípadoch.  Všetkých členov tímu to primälo k zodpovednosti za svoje kľúčové úlohy v iktovej starostlivosti a zároveň k zvýšeným ambíciám poskytnúť pacientom najlepšiu možnú starostlivosť.  

„V našej každodennej práci sa snažíme minimalizovať postihnutie pacientov, ktorí prekonali mozgovú príhodu. Snažíme sa zlepšovať kvalitu života našich pacientov. Z týchto dôvodov sme sa pripojili k iniciatíve Angels a sme hrdí na výsledky, za ktoré vďačíme skráteniu času od príjmu pacienta do nemocnice po podanie liečby. Vnímame spoločnú túžbu po rozvoji a jedinečnosť myšlienok a nápadov. Sme veľmi radi, že na tomto „bojovom poli“ máme veľkú podporu pri zvládaní každodenných problémov!“.  Olexandr Školnyi

Už od júla do októbra zaznamenali výrazné zlepšenie: Neurológovia dokonca raz oznámili DNT čas 5 minút. Na konci tohto obdobia sa táto inštitúcia stala 24-hodinovou nemocnicou. Vytvorili protokol so silným a aktívnym tímom rýchlej zdravotníckej pomoci. Každý mesiac vykonávali približne 15 rekanalizačných terapií. 

A v poslednom štvrťroku 2019 sa stali víťazmi diamantovej ceny ESO Angels za ich čas od príjmu pacienta po podanie liečby (DNT). Vedúci tímu sa zúčastnili vo februári 2020 regionálneho podujatia Angels Day v Dnipre. MUDr. Kučeriavenko bola pozvaná, aby hovorila o ich úspechoch a o tom, ako napriek výzvam, napr. prebiehajúci rozvoj krajiny a ťažký prístup k liečbe, dosiahli významné zmeny a viditeľné výsledky. 

Hovorca


Po ich prvom úspechu pracujú ďalej aj v roku 2020: 

  • pomáhajú pri rozvoji nemocnice,
  • vytvárajú kampane na zvýšenie povedomia verejnosti spolu s kampaňou FAST,
  • rozvíjajú iktovú komunitu v regióne a v okolitých oblastiach,
  • podporujú vzdelávanie iktových tímov a zdravotných sestier,
  • pokračujú v získavaní ocenení Angels v priebehu roka 2020.

Mesto Sumy je pomerne malé a má nízky príjem. Klinická nemocnica Sumy Central City bola v porovnaní so zvyškom regiónu a inými oblasťami na Ukrajine v podobnej situácii a ich iktová jednotka bola schopná poskytnúť liečbu len niekoľkým pacientom ročne, no mala ambíciu zachrániť viac životov. Nemocnica Sumy City je dôkazom toho, že pri správnej motivácii môže ktorákoľvek nemocnica získať diamantové ocenenie. 

Víťazi 2

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software