Prejsť na hlavný obsah

Cvičenie robí majstra

Portugalsko

Jednou z výhod, ktoré poskytuje iniciatíva Angels, je neustále zlepšovanie iktovej starostlivosti pomocou optimalizácie postupov v nemocniciach a to vďaka špecifickým školeniam a vzdelávaniu, ktoré vychádza zo smerníc ESO o najlepšej klinickej praxi.

V novembri 2016 nás navštívila konzultantka Angels zodpovedná za Portugalsko, profesorka Cláudia Queiroga, aby nám predstavila projekt a priblížila nám realitu v nemocnici Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), aby sme našli konvergenčné body, ktoré by čo najlepšie slúžili pacientom a odborníkom v tejto inštitúcii.

Premisa projektu Angels je založená na názore Európskej organizácie pre mozgové cievne príhody (ESO) o tom, že všetci pacienti s CMP majú dostať rovnakú úroveň liečby bez ohľadu na to, kde v Európe žijú.

V súlade s touto európskou víziou iktový tím CHUA súhlasil s konzultantkou Angels a vytvoril ciele, kontinuálne hodnotil a vykonal niekoľko simulácií iktového kódu a vyhodnotil všetky postupy a ich trvanie. Multidisciplinárny tím zložený zo zdravotníckeho personálu, zdravotných sestier a technikov následne všetko prediskutoval.

To ďalej viedlo k niekoľkým unikátnym tréningovým aktivitám. Prvou bola spolupráca s MUDr. Jaime Pamplona z nemocnice Centro Hospitalar Lisboa Central - São José Hospital v oblasti „Zobrazovania v iktovej starostlivosti“, ktorá spojila iktovú jednotku a rádiologické oddelenie, aby mohli ďalej upresniť dôležitú úlohu zobrazovania pri rozhodovacom procese a výbere postupu. Zapojili sme sa tiež do prednemocničného školenia pre okresný hasičský zbor na kontrolu konceptov a prístupov, ako aj do školenia iktového kódu pre tímy národnej RZP, aby sme optimalizovali rýchle a správne postúpenie pacienta s CMP. 

V rámci iného školenia sme využili nástroje, ktoré poskytuje iniciatíva Angels, ako napríklad softvér Body Interact, aby sme videli prístupy rôznych tímov z rôznych nemocníc s dôrazom na interakciu a diskusiu o prípadoch. 


 
S podporou iniciatívy Angels bolo zavedené kontinuálne monitorovanie, multidisciplinárne a transverzálne tréningové aktivity zahŕňajúce konkrétnu realitu v CHUA, ako aj aktuálne najlepšie medzinárodné klinické postupy. V súčasnosti sú tak naše lekárske a ošetrovateľské tímy pozornejšie čo sa týka času a potreby viesť záznamy. Do tabuľky, ktorá je prístupná všetkým lekárom v rámci iktového kódu, sme začali organizovať údaje o čase od prijatia do podania, ako aj o čase potrebnom na urobenie rozhodnutia a neskôr sme začali zadávať tieto údaje do registra RES-Q. 

Najväčšou zmenou, ktorú sme urobili po začatí spolupráce s iniciatívou Angels, je liečba pacientov v CT miestnosti, kde sú všetky pomôcky potrebné na riešenie mozgovej príhody dodávané v iktovej taške, čím sa výrazne skrátila doba od prijatia do podania asi o 30 minút.

Prínos iniciatívy Angels hral veľkú úlohu v školení odborníkov, zvyšovaní kvality záznamov a pri prijatí nových prístupov, ktoré sa pretlmočili do zvýšenej organizácie, kvality starostlivosti a motivácie tímu. BLAHOŽELANIE PROJEKTU ANGELS.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software