Prejsť na hlavný obsah

Siahať ďalej – siahať vyššie!

Portugalsko

„Dodnes vždy, keď podávam bolusovú dávku sa mi obráti žalúdok. Liečba pacientov s CMP s potenciálne nebezpečnými liekmi je desivá a to najmä na začiatku. Pamätám si, keď som pred niekoľkými rokmi začal liečiť pacientov, iní lekári nás kritizovali. Tvrdili, že to robíme pre seba a nie pre pacientov. Cítil som sa, akoby som bol sám na ostrove bez pomoci, či podpory iných na mojej ceste za lepšími výsledkami.“
(poľský lekár so špecializáciou na CMP, úvodné stretnutie iniciatívy Angels, Mainz)Iktová jednotka v nemocnici MUDr. Nélio Mendonça na Madeire sa nachádza na ostrove blízko portugalského pobrežia, a preto ako uvádza kolega, máme všetky dôvody cítiť istú izoláciu od iných iktových centier a špecialistov.

Naša iktová jednotka bola oficiálne otvorená v júli 2009 so 4 lôžkami určenými pre akútnu CMP. Vzdialenosť medzi Madeirou a kontinentálnym Portugalskom nás primäla k tomu, aby sme do nášho iktového centra zaradili aj endovaskulárnu intervenciu. Preto sme pyšní, že od marca tohto roka máme možnosť túto liečbu poskytovať. Pre celý tím to znamenalo veľký úspech a veríme, že to bude mať výrazný dopad na pacientov s CMP a ich rodiny.

V novembri 2016 sme sa rozhodli zapojiť sa do iniciatívy Angels, pretože v tejto iniciatíve vidíme možnosť stať sa súčasťou niečoho väčšieho. Snažili sme sa o vyšší výkon a nástojčivo sme chceli dosiahnuť lepšie výsledky, no zároveň sme cítili, že by sme sa mali snažiť o interakciu. Mohli by sme tak získať trochu rozsiahlejšie znalosti o tom, čo robia iní v Portugalsku alebo v ostatných krajinách Európy na zlepšenie ich výsledkov.

Pre niektorých znamená účasť v komunite fyzické stretnutia na zdieľanie myšlienok alebo budovanie vzťahov na týždennej alebo mesačnej báze, pre nás komunita Angels dosiahla trochu inú formu.

V úvode sa naše zdravotné sestry oboznámili s online vzdelávacími modulmi pre zdravotné sestry so špecializáciou na cievnu mozgovú príhodu. Umožnilo nám to štandardizovať úroveň znalostí v rámci ošetrovateľského tímu, čo bolo vynikajúce.

Simulácie klinických prípadov Body Interact poskytli iktovému tímu vynikajúcu platformu na vybrúsenie schopností v prijímaní klinických rozhodnutí, čo nám tiež veľmi pomohlo v skutočných životných situáciách.

Aj keď sme sa nenachádzali v tej istej miestnosti s našimi kolegami z pevniny, začali sme cítiť, že naše normy sa postupne zjednocujú.

Zhromažďovanie údajov je v našich životoch trápením, no Claudia nás nakoniec presvedčila, že jediným spôsobom ako skutočne porovnať naše centrum s inými nemocnicami je začať s istým zhromažďovaním údajov. Začali sme preto používať nástroj Angels Plus a dúfame, že nám to umožní nielen sledovať náš pokrok, ale tiež aplikovať istý benchmarking s našimi kolegami na pevnine. Nič nemotivuje tak ako trocha zdravej konkurencie.Keby sme sa pýtali nášho iktového tímu, ktoré elementy zavedené Claudiou do iktovej jednotky im najviac pomohli v každodennej práci, asi by odpovedali, že to bolo zavedenie kontrolných zoznamov. Samozrejme máme zavedené protokoly, no musíme úprimne priznať, že sme ich nevyužívali v každodennej práci. To spôsobilo výraznú variabilitu v liečebných postupoch. Claudia nám pomohla pretransformovať naše protokoly na jednoduché kontrolné zoznamy založené na príkladoch, ktoré boli vypracované v spolupráci s odbornými poradcami. V súčasnosti používame kontrolné zoznamy u každého pacienta, ktorého liečime a tak vieme, že aj v tomto aspekte zachovávame smernice a najlepšie postupy na rovnakej úrovni ako v Európe. Zdravotná sestra má svoj hárok, lekár má svoj a našou ďalšou prioritou je, aby svoj hárok začal používať aj tím sanitky. V súčasnosti je už vo všetkých zapojených tímoch menej pochybností a vyššia úroveň istoty.

Platforma komunity Basecamp nám dáva pocit, že stojíme omnoho bližšie k ostatným iktovým jednotkám v Portugalsku, keďže môžeme vidieť, čo zverejňujú iní a môžeme komentovať uskutočňované aktivity. Výborným príkladom bol nedávny Deň cievnej mozgovej príhody v Portugalsku, počas ktorého sa nemocnice z celej krajiny zúčastňovali na propagácii lepšej diagnostiky a liečby CMP.

Tento deň bol pre nás podnetom, a preto tento rok prvýkrát oslavujem národný deň CMP v Madeire. Navštívili sme dva primárne zdravotnícke centrá, Machico a Ribeira Brava a diskutovali sme na tému CMP a ich úlohy, ktorú môžu zohrávať.

Iktový tím v Madeira súhlasí, že najväčším prínosom, ktorý nám dodáva pocit spolupatričnosti v rámci väčšej komunity, bola naša konzultantka Claudia. Mali sme materiály a nástroje, ktoré projekt poskytoval, ale cítili sme, že naša konzultantka je primárnym prepojením so zvyškom Európy. Keďže predtým pracovala aj v iných nemocniciach, mala perspektívu, ku ktorej sme predtým nemali prístup. Má prehľad o tom, čo robia iní a čo funguje a tieto praktické rady nám ponúka. Má tiež prístup k širšej základni poznatkov, keďže denne komunikuje s inými konzultantmi, ktorí vykonávajú rovnakú činnosť v iných európskych krajinách. Niekedy je upokojujúce, keď zistíte, že vaša situácia nie je taká hrozivá ako napríklad situácia iných v Rumunsku, alebo keď počujete inšpiratívny príbeh z Ukrajiny alebo Talianska. Zistili sme, že jadrom našej novej komunity nie je iba pracovný seminár alebo online fórum, ale tiež osoba, ktorá nám vyrozpráva inšpiratívne príbehy a inšpiruje nás k ďalšiemu šíreniu.

Enf Arlinda Oliveira, MUDr. Patrício Freitas a MUDr. Rafael Freitas

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software