Prejsť na hlavný obsah

Tím je rozhodujúci – Príbeh iktového tímu nemocnice Maria Vittoria

Taliansko
Ospedale Maria Vittoria je malá nemocnica v Turíne-Piemonte v Taliansku a každoročne príjme približne 340 pacientov s cievnou mozgovou príhodou. 
 
Cesta na trase Angels tejto nemocnice začala v máji 2017, keď sa MUDr. Daniele Imperiale, riaditeľka neurologického oddelenia a Fabio Melis, koordinátor iktovej jednotky, dozvedeli po prvýkrát o iniciatíve Angels. 
 
Inšpirovaní a motivovaní účasťou na misii tejto iniciatívy zhromaždili celý iktový tím, aby s pomocou konzultanta Angels navrhli nový a efektívnejší iktový postup v rámci nemocnice. 


 
Zorganizovali multidisciplinárne stretnutie, ktorého sa zúčastnili všetky rôzne oddelenia (čo tiež nie je ľahké), na ktorom prediskutovali a identifikovali niekoľko bodov ako skrátiť čas od príchodu pacienta po liečbu. Ku kľúčovým opatreniam, ktoré mali byť okamžite implementované patrili:
 
  • výstražný systém pre všetkých členov iktového tímu aktivovaný zdravotnou sestrou prvého kontaktu na pohotovostnom príjme,
  • rekanalizačná terapia vykonávaná priamo v miestnosti CT pred CT angio v prípade, že sa v anamnéze nenachádza koagulopatia.
  • Prioritizácia testov krvných vzoriek v laboratóriu pomocou dvojhovorového notifikačného systému
Po reorganizácii procesu pri cievnej mozgovej príhode a neustálom monitorovaní času od príchodu po liečbu sa tímu podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky v priebehu veľmi krátkeho obdobia. 

Priemerný čas nemocnice od príchodu po liečbu sa za menej ako rok skrátil takmer na polovicu z 80 na 48 minút a počet pacientov liečených rekanalizačnou terapiou sa každý mesiac zdvojnásobil. 

Ešte pozoruhodnejšie je, že zdravotné sestry a lekári sa stali súdržnejšími, dosiahnuté výsledky ich ďalej motivovali a výnimočný pocit tímového ducha obklopil každého člena iktového tímu.

Tieto pozoruhodné výsledky boli prezentované MUDr. Melisom na konferencii ISO Angels v Taliansku pred viac ako sto lekármi z celej krajiny, čím sa vyzdvihol význam nepretržitého monitorovania kvality.


Presne rok po zapojení sa do iniciatívy Angels sa MUDr. Imperiale a MUDr. Melis rozhodli zorganizovať simuláciu na figurínach pacienta v rámci nemocnice na otestovanie a posilnenie hyperakútneho postupu a zistiť, či existujú iné spôsoby ako ďalej optimalizovať liečebné časy. 

Tímu sa opäť podarilo dosiahnuť vynikajúci výsledok a ukončiť simuláciu v priebehu 23 minút!

Iktový tím nemocnice Maria Vittoria je jasným príkladom nielen motta „time is brain“ (čas je rozhodujúci), ale aj „team is brain“ (tím je rozhodujúci)!

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software