Prejsť na hlavný obsah

Školíme školiteľov a rastú nám krídla

EurópaEurópa pozostáva z 50 krajín, no iba 12 krajín má priradených konzultantov Angels. Veľmi radi by sme mali priradených konzultantov Angels v každej krajine, no keďže projekt je stále iba v úvodnej fáze, museli sme maximalizovať obmedzené zdroje na pokrytie istých priorít. 

No aj napriek tomu sme nemohli ignorovať nespočetné množstvo pacientov v iných krajinách, pre ktorých by bol konzultačný proces iniciatívy prínosom. A preto sme prišli s myšlienkou – ak nemôžeme tieto nemocnice navštíviť my, prečo ich nepriniesť k nám?

V decembri 2017 sme začali experimentovať s konceptom školenia školiteľa (Train the Trainer, TTT). Myšlienka bola jednoduchá -- pozvime niekoľko desiatok lekárov, zdravotných sestier a posádok sanitiek z nemocníc, ktoré ešte nemajú vlastného konzultanta a predstavme im konzultačné procesy a nástroje Angels s nádejou, že si domov prinesú pozitívne zmeny na úrovni nemocnice, regiónu, či dokonca na celoštátnej úrovni. 

Odvtedy sme zorganizovali päť stretnutí TTT v Nemecku, ktorých sa zúčastnilo takmer 150 odborníkov iktovej starostlivosti z krajín ako Chorvátsko, Grécko, Macedónsko, Moldavsko až po Kirgizsko. Hoci ešte stále zdokonaľujeme program školenia, môžeme pyšne vyhlásiť, že na naše prekvapenie sa kurzy stretli s priaznivým ohlasom a priniesli výrazné zmeny. Dva plné tréningové dni sú rozdelené do niekoľkých hlavných všeobecných a troch paralelných sedení. Hlavné všeobecné sedenia obsahujú predstavenie iniciatívy Angels, semináre o prednemocničnej fáze, postakútnej fáze a o monitoringu kvality. Tieto sedenia sú často sprevádzané prednáškami známych rečníkov z príslušných odborov, napr. MUDr. Matej Polák (CEO záchrannej zdravotnej služby ZaMED a prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku) a Andreaa Grecu (projektová manažérka RES-Q a členka Európskeho riadiaceho výboru Angels). 

Účastníci sú potom rozdelení do troch skupín pre paralelné sedenia, počas ktorých sa striedavo učia ako prijímať lepšie klinické rozhodnutia, zvýšiť schopnosť interpretácie CT snímok a rozšíriť manažment a procesy ich hyperakútnej fázy. Tieto paralelné sedenia sú obyčajne vedené našimi najskúsenejšími členmi Angels, ktorí môžu využiť široké spektrum skúseností z rôznych krajín. Počas sedení využívame aj podporu vyspelého softvéru ako je Body Interact pre seminár o rozhodovacom procese a e-ASPECTS od Brainomix pre seminár o snímkach CT.  

 

Počas posledného semináru TTT v decembri 2018 sme predstavili aj nový zaujímavý element: simulácie na mieste, ktoré vedie MUDr. Paola Santalucia, riaditeľka jednotky urgentnej neurológie v nemocnici v Messina, Taliansku a tiež koordinátor simulačnej komisie ESO. Tieto plenárne zasadnutia fungujú rovnako ako plnohodnotné simulačné centrá. Na začiatku boli trom skupinám dobrovoľníkov pridelené úlohy lekárov, zdravotných sestier alebo posádok sanitiek (pacientov a príbuzných hrajú konzultanti Angels). 

Každá skupina potom dostala unikátny klinický scenár založený na skutočných prípadoch z minulosti a mala za úlohu liečiť pacienta, zatiaľ čo izvyšná časť účastníkov ich sledovala naživo v inej miestnosti cez videozáznam. Všetky aspekty boli kopírované tak, aby sa čo najviac podobali skutočnej situácii – prítomnosť (alebo nedostatok) systému predbežnej notifikácie, rádiológ v službe pohotovosti a rôzne možné prekvapivé kontraindikácie, ktoré skutočne dokážu preveriť znalosť iktových smerníc účastníkov. 

Po ukončení simulácie sa celá skupina stretla pri skupinovej diskusii, ktorú moderovala MUDr. Santalucia, kde vyzdvihla silné a slabé stránky tímu počas simulácie. Potom obyčajne nasledovala plodná diskusia nielen o zdravotníckych znalostiach, ale dotkla sa aj sociálnych zručností, ako napríklad ako sa správať k posádke sanitky a príbuzným pacienta. Podľa spätnej väzby účastníkov je zjavné, že simulačné sedenia sa stanú stabilným prvkom našich TTT seminárov v budúcnosti. Aj napriek tomu, že od prvého TTT stretnutia v decembri 2017 sme mali iba päť opakovaní, semináre prešli výrazným vývojom a s každým ďalším opakovaním prinášajú nové hodnoty. Nemocnice by mali stále hľadať spôsoby skracovania času liečbu a zvyšovania kvality, a my sa budeme naďalej snažiť zdokonaliť naše TTT semináre, hľadať a testovať nové metódy alebo technológie, ktoré môžu vybaviť účastníkov praktickými nástrojmi a znalosťami, ktoré môžu ľahko implementovať vo svojom prostredí. 

Máte pre nás nejaký nápad? 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software