Prejsť na hlavný obsah

Zjednocovanie juhu Španielska

Španielsko


„Najväčšou výzvou poskytovania starostlivosti pri cievnej mozgovej príhode v oblasti Cádiz a Andalucía je veľká rozloha s rozptýlenou populáciou, čo komplikuje príchod pacientov s cievnou mozgovou príhodou do správnej nemocnice včas, a preto je veľmi dôležité, aby všetci zdravotníci perfektne ovládali iktový protokol a pacient tak bol liečený včas,“ povedal MUDr. Miguel Moya, primár oddelenia neurológie univerzitnej nemocnice Puerta del Mar v Španielsku.
 
Odborníci v oblasti iktovej starostlivosti z regiónov Cádiz, Córdoba, Huelva a Seville sa 9. novembra 2018 stretli na jednodňovom multidisciplinárnom školení „train-the-trainer“ (školenie školiteľov), aby sa pokúsili nájsť riešenia tohto problému. Školenia, ktoré organizoval MUDr. Miguel Moya a španielska konzultantka iniciatívy Angels Lola Beltrán, sa zúčastnilo 85 účastníkov z celkového počtu 19 nemocníc a centier záchrannej služby sídliacich na juhu Španielska. 
 
Potom sa odohralo niečo úžasné: neurológovia, internisti, lekári urgentnej medicíny, zdravotné sestry, rádiológovia a posádky sanitiek spoločne pracovali ako tím pod vlajkou iniciatívy Angels a diskutovali na tému poskytovania starostlivosti pacientom s cievnou mozgovou príhodou v ich regióne, zdieľali svoje skúsenosti, problémy, s ktorými sa stretli, a tiež riešenia a nápady na zlepšenie starostlivosti. 


 
Seminár začal aktualizáciou projektu iniciatívy Angels a potom boli účastníci rozdelení do troch skupín, ktoré postupne absolvovali tri paralelné semináre v oblasti 1) manažmentu pacientov s CMP pred príchodom do nemocnice a významu aktivácie kódu pre CMP, 2) fázy klinického rozhodnutia, 3) analýzy CT zobrazovania a tiež 4) veľmi praktický seminár v oblasti postupu starostlivosti pri CMP. Analyzovali sme možnosť implementácie helsinského modelu so zameraním sa na štyri prioritné činnosti, ktoré dokázateľne skracujú čas liečby. 
 
Štyri prioritné činnosti: 
1. Predbežné oznámenie správnej nemocnici posádkou sanitky.
2. Presun pacienta priamo do lôžko CT prístroja.
3. Liečba pacienta priamo v CT miestnosti.
4. Určenie priority vzoriek krvi na zabezpečenie optimálneho času od príchodu po liečbu.
 
S radosťou sme pozorovali živú a kreatívnu atmosféru na všetkých seminároch. Účastníci sa nehanbili klásť otázky, či zapájať sa do (niekedy horúcich) diskusií v záujme zlepšenia výsledkov u pacientov. Na konci dňa spoločná skupina priniesla mnoho rozličných zaujímavých projektov a vzrušujúcich nápadov pre všetky rôzne fázy manažmentu cievnej mozgovej príhody.  


 
Tím sa zhodol na tom, že ďalšie školenie na zlepšenie záchranných služieb by prospelo všetkým zapojeným regiónom, pretože liečba často začína u RZP, ktorá musí aktivovať iktový kód a priviezť pacienta do správnej nemocnice. Keďže predbežná notifikácia nemocnice je už pevne zakorenená v protokole a odber vzorky krvi je už súčasťou povinnosti posádky sanitky, ďalšou prioritou na zlepšenie bolo dopravenie pacientov priamo na lôžko CT prístroja v rámci protokolu. V rámci následných konkrétnych opatrení boli naplánované mnohé ďalšie semináre na zlepšenie protokolov RZP v regiónoch Cordoba, Cádiz a Seville.
 
Účastníci potom identifikovali potrebu zdokonaliť znalosti zdravotných sestier v oblasti manažmentu pacientov s CMP a s podporou iniciatívy Angels začali plánovať regionálne školenie pre zdravotné sestry v Cádiz, a to aj pre zdravotné sestry zo záchranných služieb, oddelenia urgentnej medicíny a primárnej starostlivosti.
Prijali sme tiež mnoho žiadostí začať alebo pokračovať v spolupráci s iktovými tímami z rôznych nemocníc za účelom zlepšenia ich protokolov zameraním sa na implementáciu prioritných činností, vykonávanie simulácií a tiež organizáciu multidisciplinárnych stretnutí, iktových sietí a relevantných školení. 
 
Azda najdôležitejším výsledkom, ktorý toto stretnutie prinieslo, bol silný pocit komunity medzi zdravotníkmi v rámci iktovej starostlivosti v južnom regióne Španielska. Dokazuje to veselá atmosféra, ktorá vládla celý deň, množstvo zdieľaní telefónnych čísel a odfotených selfie. Využili sme tento potenciál a rozhodli sme sa rýchlo vytvoriť špeciálny kanál Basecamp pre tento región, aby mohli všetci účastníci zostať v kontakte a naďalej zdieľať poznatky, materiály a skúsenosti. Do dnešného dňa je tento kanál najaktívnejšou skupinou Basecamp, ktorú máme.  
 
Dnes, po vytvorení vzťahu medzi iktovými zdravotníkmi v celom regióne je zjavné, že všetci na jednej lodi začínajú pádlovať koordinovanejšie rovnakým smerom. Táto nová komunita prinesie bezpochyby pozitívne výsledky a už teraz sa tešíme, že vás o nich budeme môcť informovať. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software