Prejsť na hlavný obsah

OSVETOVÁ KAMPAŇ PRE PACIENTOV PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY

Ruská federáciaMoskva využíva unikátny zjednotený systém starostlivosti o pacientov po cievnej mozgovej príhode. Sieť 29 iktových centier (komplexných aj primárnych iktových centier), ambulancií, zdravotných stredísk pokrýva potreby celej populácie od prevencie až po rehabilitáciu pacientov po cievnej mozgovej príhode. História iktovej starostlivosti v Rusku začala v roku 2005, keď bola po prvýkrát vykonaná procedúra rekanalizácie (rtPA) na pôde nemocnice City Clinical Hospital číslo 31 v Moskve. Odvtedy sa stala trombolytická liečba súčasťou štátneho programu a v krajine bolo otvorených viac ako 500 iktových jednotiek. Celý iktový systém je štátnym systémom so zákonom schválenými a záväznými štátnymi smernicami, ktoré sú povinné v celej krajine a to je na tomto systéme unikátne a môže byť použité ako príklad osvedčeného postupu.Keďže cievna mozgová príhoda je uznaným problémom na najvyššej úrovni, uskutočnili sa v Moskve a v iných ruských mestách rôzne podujatia venované Svetovému dňu cievnej mozgovej príhody. Podujatia v rámci osvetovej kampane pre pacientov v 46 zdravotných strediskách (prednášky, bezplatný zdravotný skríning s cieľom identifikovať riziko cievnej mozgovej príhody), konferencie (Kongres pri príležitosti svetového dňa cievnej mozgovej príhody), prednášky v školách a vystúpenia lekárov so špecializáciou na CMP v televíznych a rádiových programoch, pouličné body zdravia, kde sa mohli ľudia informovať o cievnej mozgovej príhode, rizikách, prevencii a moskovskej sieti cievnej mozgovej príhody boli len niektoré z nich.  

Do podujatí sa zapojilo viac ako 279 odborníkov. V rámci kampane bolo vykonaných 4 673 konzultácií s neurológmi, terapeutmi, angiochirurgami a ďalšími špecialistami, 5 686 laboratórnych testov na kontrolu hladiny glukózy a cholesterolu v krvi, 1 225 ultrazvukových vyšetrení brachiocefalických ciev krku. Počas podujatia boli kontrolované rizikové faktory ako vysoký krvný tlak, hyperglykémia, hypercholesterolémia, nadmerná konzumácia alkoholu a fajčenie.Zoznam podujatí spojených so svetovým dňom cievnej mozgovej príhody bol doplnený o pracovné semináre v rámci Zdravotnej školy „Stop-Stroke“ organizovaných Organizačným a metodologickým oddelením neurológie Moskovského odboru zdravia s podporou nadácie ORBI a iniciatívy Angels. Na pôde moskovských mestských polikliník sa tiež konali podujatia pre neurológov, odborníkov zdravotných centier, učiteľov, pacientov a ich príbuzných. Hlavným cieľom podujatia bolo zvýšiť znalosti tejto skupiny ľudí o cievnej mozgovej príhode.

V Moskve je každý rok hospitalizovaných viac ako 45 000 ľudí s akútnou mozgovocievnou príhodou. Iba 24 % je v liečebnom časovom intervale. Vo väčšine prípadov je diagnóza jednoznačná – cievna mozgová príhoda. Toto ochorenie je treťou najčastejšou príčinou smrti.

Dlhodobá liečba a rehabilitácia nie vždy pomôžu pacientovi vrátiť sa do práce a k predchádzajúcemu životu. Cievna mozgová príhoda nie je iba zdravotný problém, ale aj spoločenský. Preto by v boji s týmto problémom mali lekári pomáhať aj komunitným pracovníkom.A tak október 26, 2017 v moskovskej Verejnej komore uskutočnil Odbor zdravia a nadácia ORBI s podporou Verejnej komisie zdravia Verejnej komory Ruskej federácie verejné zasadanie na tému „Rozvoj informačnej kampane na zvýšenie povedomia o príznakoch CMP a o postupnosti úkonov“. Účelom zasadania bolo upriamiť pozornosť na problém vysokého výskytu cievnej mozgovej príhody, ako jednej z hlavných príčin postihnutia a mortality v Rusku. Toto podujatie bolo tiež načasované na Svetový deň cievnej mozgovej príhody.

Svetový deň cievnej mozgovej príhody predstavuje v Rusku vysoký počet činností s centrálnou a systémovou organizáciou. Je to vynikajúca príležitosť zvýšiť povedomie verejnosti o cievnej mozgovej príhode u rôznych vekových skupín. Cieľom všetkých aktivít je zachrániť životy a znížiť postihnutie.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software