Prejsť na hlavný obsah

Poskytovanie výnimočnej starostlivosti v Leirii

Portugalsko
Diana Oliveira

Nemocnica Leiria

Implementácia najlepších postupov pri liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou bola prioritou nemocnice Leiria už niekoľko rokov. Nemocnica mala dostupné ľudské a materiálne zdroje na liečbu týchto pacientov 24 hodín denne. Prístup k CT zobrazovaniu je pre týchto pacientov prioritou, pretože pomáha pri rýchlom rozhodovaní o fibrinolytickej liečbe.

Náš vzťah s nemocnicou a univerzitným strediskom Coimbra prostredníctvom telemedicíny nám tiež umožňuje rýchly prenos rozhodnutia o endovaskulárnej liečbe.

Správna liečba cievnej mozgovej príhody prináša rozdiely v kvalite života každého pacienta a zdravotníci rozpoznávajú potrebu zaručiť garanciu optimálnych podmienok. Preto je nevyhnutné štandardizovať procedúry a postupy v rámci celého multidisciplinárneho tímu a podporiť ich najnovšími smernicami a vedeckými poznatkami.

Iniciatíva Angels je pre tento účel kľúčovým partnerom, poskytuje nástroje na prehĺbenie znalostí iktových tímov a tiež vyhodnocuje a zdokonaľuje súčasné postupy na dosiahnutie lepších zdravotných výsledkov. Návrh partnerstva s iniciatívou Angels sa vynoril v roku 2018 keď MUDr. Marta Goja, vtedy lekárka na tejto jednotke, oznámila túto myšlienku tímu.

V rámci iktovej jednotky, neexistuje lepší prvý krok ako preverenie existujúcich znalostí o starostlivosti o pacienta prostredníctvom patológie. Certifikácia iktových sestier pomocou e-kurzu na stránke Angels bola navrhnutá všetkým zdravotným sestrám a lekárom tímu. Kurz, ktorý bol navrhnutý na zlepšenie znalostí a praktickej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou, sa venuje patofyziológii, rôznym súvisiacim zdravotným patológiám, rizikovým faktorom, akútnej starostlivosti a rehabilitácii a i., a skladá sa z 20 modulov na samoštúdium.

Každý môže začať štúdium online. Na dôvažok bolo podľa modulov certifikácie iktových sestier plánované aj interné školenie, ktoré umožňuje diskusie, zdieľanie skúseností a objasnenie pochybností s lekármi a zdravotnými sestrami. Táto skúsenosť nám umožnila definovať stratégie na rýchle zlepšenie manažmentu pacienta pri akútnej ischémii. Stretnutia, ktorých zámerom bolo poskytovanie jedinečnosti v starostlivosti, priniesli tiež každému pridanú hodnotu najmä pre súdržnosť tímu.

Zdieľanie nových znalostí získaných počas rôznych školení o cievnej mozgovej príhode a kongresov sa stali bežnou praxou v rámci tímu a každý získal aktuálne informácie o najlepších postupoch založených na národných a medzinárodných odporúčaniach.

Zdravotníci našej jednotky akútnej starostlivosti, ktorá v súčasnosti zahŕňa 8 lôžok iktovej jednotky, vidia v iniciatíve Angels vedúceho partnera v plánovaní a implementácii stratégií na zlepšenie iktovej starostlivosti, nielen vďaka kvalite školenia, ale tiež vďaka dostupnosti, ktorú konzultant niciatívy Angels vždy preukazuje, MUDr. Claudia Queiroga.

Našou prioritou pre blízku budúcnosť je monitorovanie starostlivosti poskytovanej všetkým pacientom, ktorí prejdú jednotkou, prostredníctvom účasti na rôznych projektoch podporovaných iniciatívou Angels (RES-Q a QASC), identifikáciou bariér a ťažkostí v tomto procese s perspektívou neustáleho zlepšovania kvality starostlivosti. Celkom iste sa posunieme k lepším výsledkom znížením morbidity pacientov, mortality a závislosti po cievnej mozgovej príhode.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software