Prejsť na hlavný obsah

Posilnenie zdravotných sestier

Česká republika

Predstavte si pacienta s cievnou mozgovou príhodou, ktorý je prijatý do nemocnice, podstúpi všetky potrebné hodnotenia a je úspešne liečený rekanalizačnou liečbou. Každý v tíme má pocit, že zmenili niekomu život.

A teraz si predstavte, že to všetko by sa zničilo, pretože pacientovi nebol vykonaný skríningový test prehĺtania. Pacient je jedným z takmer 70 % pacientov s cievnou mozgovou príhodou, ktorý má istú formu dysfágie. Pacient prijme potravu normálnym spôsobom, vdýchne ju, vytvorí sa zápal pľúc a zomrie doma o mesiac neskôr.

Organizovaná starostlivosť iktovej jednotky je prvou zástavkou, ktorá dokázateľne zlepšuje výsledky po cievnej mozgovej príhode a činnosti v iktovej jednotke, ktoré sú základom týchto lepších výsledkov vykonávajú zdravotné sestry.

Jedna z prvých nemocníc, ktorá sa zúčastnila multidisciplinárneho projektu vedeného zdravotnými sestrami Kvalita v starostlivosti pri akútnej CMP (QASC Europe), ktorého zámerom je implementácia klinických protokolov FeSS (horúčka, cukor, prehĺtanie), Fakultná nemocnica v Motole v Českej republike zistila, že menej ako 10 % pacientov mala zdokumentovaný skríning dysfágie v priebehu prvých 24 hodín. Po implementácii protokolov Fess v ich nemocniciach sa toto číslo zvýšilo na takmer 100 %! Úroveň implementácie protokolov horúčky sa zvýšila z približne 45 % na asi 60 % a implementácia protokolu cukru sa zvýšila z približne 65 % na viac ako 95 %.
 

 
Dnes, s 10 zúčastňujúcimi sa nemocnicami, má Česká republika najvyšší pomer zastúpenia nemocníc v projekte QASC Europe, a ak budú výsledky podobné výsledkom vo Fakultnej nemocnici v Motole, môžeme očakávať, že to prospeje mnohým pacientom.

„Predtým sme nepovažovali liečbu glykémie, horúčky a prehĺtania za základnú. Projekt QASC nám pomohol implementovať protokoly na kontrolu týchto vitálnych funkcií a v súčasnosti majú naši pacienti väčšiu šancu vrátiť sa do normálneho života s menším postihnutím a to iba zásluhou zavedenia jednoduchých postupov do našej rutinnej ošetrovateľskej starostlivosti,“ vyhlásila Petra Pöschlová (vľavo), hlavná sestra iktovej jednotky Nemocnice Chomutov a Jana Pospíchalová (vpravo), šampiónka QASC nemocnice.

Inšpirovaný obrovskou zmenou, ktorú dokážu vykonať zdravotné sestry, náš konzultant Angels pre Českú republiku Róbert Havalda strávil veľa času prácou so zdravotnými sestrami, aby zvýšil ich znalosti a motiváciu. Vďaka úzkej spolupráci s Českou cerebrovaskulárnou (iktovou) spoločnosťou a s významnou podporou Mgr. Terezy Koláčnej, hlavnej sestry iktovej jednotky Fakultnej nemocnice v Motole a víťazky ceny Jedinečnosti za rok 2019 sme v júni 2019 zorganizovali prvý Kongres pre iktové zdravotné sestry v Českej republike, kde sme už v priebehu prvých týždňov od ohlásenia tohto podujatia naplnili maximálnu kapacitu 80 zdravotných sestier z takmer všetkých centier v krajine. 

Prvou časťou agendy kongresu bola cievna mozgová príhoda vo všeobecnosti: cesta pacienta počínajúc RZP, procedúry v nemocnici, liečba a štruktúra iktovej siete v Českej republike prezentovaná neurológmi a zdravotníckym personálom z národného riadiaceho výboru iniciatívy Angels.

Druhá časť bola venovaná práci zdravotných sestier a k hlavným témam patrila práca zdravotných sestier na iktovej jednotke, podávanie liečby, dysfágia, afázia a rehabilitácia. Vybrané zdravotné sestry sme požiadali, aby nám popísali ich iktové jednotky a cestu pacienta v ich nemocniciach, čo všetkým účastníkom umožnilo vidieť vyzdvihnuté rozdiely, klásť otázky a zdieľať skúsenosti.

Počas celého podujatia bolo cítiť hmatateľné nadšenie a vytváranie novej komunity, keď si zdravotné sestry z celej krajiny vymieňali navzájom kontakty.

Mgr. Tereza Koláčná skonštatovala, že kongres „…dramaticky zmenil môj pohľad na úlohu ošetrovateľského personálu v iktovej starostlivosti. Som si viac vedomá nenahraditeľnosti zdravotnej sestry v systéme zdravotnej starostlivosti a potreby prepojenia s lekármi a ostatným zdravotnými pracovníkmi. Som veľmi šťastná, že som mala možnosť spoznať moje kolegyne z väčšiny nemocníc v Českej republike.“

Treťou iniciatívou zameranou na zdravotné sestry v Českej republike bolo prihlásenie sa do online certifikačného kurzu Angels pre iktové zdravotné sestry. Kurz bol spustený v roku 2018 a dnes je už k dispozícii v 13 jazykoch. Poskytol dôležité iktové vzdelanie a praktickú starostlivosť o pacienta viac ako 6 000 zdravotným sestrám. Kurz pozostáva z 20 modulov určených na samoštúdium a súvisiacich testov, ktoré pokrývajú všetky aspekty starostlivosti o pacienta po CMP. Takmer 150 zdravotných sestier z 19 nemocníc v Českej republike už kurz úspešne ukončilo a tieto čísla naďalej narastajú.  V súčasnosti je držiteľom rekordu s najväčším počtom certifikovaných zdravotných sestier v Českej republike Masarykova nemocnica v Ústí nad Labem s 36 zdravotnými sestrami, ktoré kurz ukončili.

MUDr. Ing David Černík PhD., hlavný lekár iktovej jednotky, pripísal tento kľúčový faktor zníženiu času liečby takmer na polovicu. „Najpozoruhodnejšou výhodou v starostlivosti o pacienta bolo skrátenie strednej doby od prijatia do podania z 27 minút na 15 minút, čo by nebolo možné dosiahnuť bez práce najvyššej kvality dobre vzdelaných iktových sestier,“ zhodnotil.

Iktová starostlivosť si vyžaduje spoluprácu viacerých oddelení, preto úprimne veríme, že optimálnu iktovú starostlivosť je možné poskytnúť iba vtedy, ak sú do nej zapojené všetky strany, vrátane RZP a zdravotných sestier, ktoré zdieľajú dobrú úroveň motivácie, vzdelania a tímovej práce. Sme hrdí, že zdravotné sestry v Českej republike si v dnešnej dobe vytvorili vlastnú komunitu, čo spečatili vytvorením prvého riadiaceho výboru Angels pre zdravotné sestry v Európe. Vplyv zdravotných sestier sa nákazlivo šíri po Českej republike a my vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sa tento vplyv preniesol aj do zvyšku Európy!

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software