Prehľad hyperakútnej fázy

V hyperakútnej fáze by mal byť cieľ sústredený na rekanalizáciu. S každou sekundou, počas ktorej je mozog pacienta ochudobnený o výživné látky a kyslík, sa zvyšuje riziko postihnutia a mortality. Akékoľvek činnosti, ktoré nesúvisia s rekanalizáciou by nemali v tejto fáze liečbu oneskoriť. Rovnaký časový tlak platí aj pre hemoragické cievne mozgové príhody.
 
Ukázalo sa, že skrátiť čas do rekanalizácie dokážu 4 nasledujúce činnosti: oznámenie pred príchodom do nemocnice, prevoz pacienta priamo na CT, liečba pacienta v CT sále a využitie testovania z miesta poskytovania starostlivosti. Nástroje v tejto časti by vám mali pomôcť dosiahnuť tieto ciele vo vašej nemocnici.

Zdravotná sestra pri lôžku pacienta