Prejsť na hlavný obsah

Advanced Stroke Life Support pre RZP

Európa

Počas práce s nespočetným množstvom nemocníc sme často počuli výhrady voči službe rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP), ktorá bola obviňovaná z dodania nesprávnych pozitívnych výsledkov, z nahlásenia nesprávneho času nástupu príznakov alebo z oneskoreného príchodu, či z príchodu do nemocnice s pacientom s CMP bez predchádzajúceho upovedomia nemocnice.  

Nemôžeme zaprieť vitálnu úlohu, ktorú RZP hrá pri manažmente pacienta s akútnou cievnou mozgovou príhodou. Preto sme vytvorili pre RZP rôzne materiály, ako sú kontrolné zoznamy, tréningové videá a prezentácie a interaktívne tréningové moduly online. Naši konzultanti neustále pracujú s tímami sanitiek, stredísk tiesňových volaní a hasičov. 

Posunuli sme sa ešte ďalej a vytvorili sme partnerstvo medzi Lekárskou univerzitou Miami Miller School of Medicine (UMMSM) a ich kurz Advanced Stroke Life Support® (ASLS) sme poskytli komunite Angels. 

Tento kurz vytvorilo pred viac ako 20 rokmi konzorcium iktových neurológov, lekárov urgentnej medicíny, zdravotných sestier, záchranárov a pedagógov z centra pre výskum lekárskeho vzdelania UMMSM Gordon Center for Reserach in Medical Education (GCRME). Komplexný kurz sa zameriava na vzdelávanie prednemocničného personálu vo všetkých aspektoch cievnej mozgovej príhody a je vhodný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do manažmentu pacientov s akútnou CMP. 

Kurz ASLS® sa už uskutočnil v UK, Mexiku, Hong Kongu, Saudskej Arábii a v Indii v celkom 127 tréningových centrách s 1 262 certifikovanými inštruktormi. 

Nedávno počas Európskeho kongresu urgentnej medicíny organizovanom Európskou spoločnosťou urgentnej medicíny (EUSEM) v Prahe sme mali príležitosť spustiť prvý kurz ASLS® Train the Trainer v Európe, ktorého sa zúčastnilo 18 vysoko motivovaných účastníkov zo šiestich rôznych krajín: Česká republika, Taliansko, Litva, Slovensko, Španielsko a Ukrajina. 

Dvojdňový praktický seminár viedli traja školitelia ASLS®, ktorí prileteli z ďalekých USA a UK: Ivette Motola, Angel „Al“ Brotons a David Davis. Obsahom prvého dňa bolo poskytnutie všeobecných informácií o cievnej mozgovej príhode, no cieľom druhého dňa bolo naučiť účastníkov, ako sa stať školiteľmi a samostatne viesť kurz po návrate do svojich krajín.

Kurz nie je len sériou prezentácií, ale obsahuje pútavé praktické semináre, prípadové video semináre a kontrolné hry spolu s jasne štruktúrovanými didaktickými lekciami. Všetci sa zabávali a to najmä pri nacvičovaní testu Miami Emergency Neurologic Deficit (MEND) počas simulácií na modelových pacientoch alebo pri testovaní znalostí o cievnej mozgovej príhode počas kvízu „Who Wants to be a Stroke Expert“ (Kto sa chce stať odborníkom na CMP) na konci dňa.

Spätná väzba účastníkov ohľadom kurzu bola mimoriadne pozitívna. Jeden účastník uviedol, že „sa naučil viac o CMP a iktovej starostlivosti ako z akejkoľvek učebnice, ktorú predtým čítal“ a užíval si „pútavú interaktivitu a aktívne praktické semináre“. Všetci boli veľmi nadšení z toho, že budú môcť novo získané znalostí odovzdať svojim kolegom doma ako certifikovaní školitelia kurzu ASLS®. 

V spolupráci s iniciatívou Angels sa e-kurz ASLS® momentálne prekladá do 12 rôznych európskych jazykov a čoskoro bude k dispozícii na stránke Angels. Bude predstavovať výnimočnú pridanú hodnotu k praktickému kurzu a uľahčí distribúciu veľmi dôležitého tréningu, ktorý pomôže zlepšiť detekciu, manažment a triedenie pacientov s CMP u zložiek prvej pomoci naprieč celou Európou. 

Ešte raz ďakujeme tímu Miami, ktorý vďaka štruktúrovanému školeniu pomôže zachrániť životy ľudí!

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software