Riadiaci vybor

Laurent Derex
Francúzsko
Miquel Gallofre Lopez
ESO - Viceprezident
Carlos Molina
Španielsko
Dilek Necioglu Orken
ESO – Výbor pre iktové jednotky
Cristina Tiu
Rumunsko
Aleš Tomek
Česká republika
Danilo Toni
Taliansko
Ulrike Waje-Andreassen
ESO – Výbor pre iktové jednotky